ປ່ຽນ​ພາ​ສາ

ກິດຈະກຳ
ກິດຈະກຳ

ພີທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່

            ທ່ານ ໂພເພັດ ກຸນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ພະແນກສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2017 – 2018  ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຜ່ານແຜນພັກທະນາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນສົກຮຽນ   2018 - 2019 

            ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII (2016 – 2020) ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖາກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ 5 ປີຄັ້ງທີ VI (2016 – 2020), ວິໄສທັດການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກິລາຮອດປີ 2030,ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພວກເຂົາໄດ້ມີ

                           ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍ ໃນສົກຮຽນ 2018 – 2019 17 ຄາດໝາຍດັ່ງນີ້

1.    ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 83%

2.   ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 48,5%

3.   ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶດສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 98,5%

4.   ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 99,8%

5.   ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 4,4% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 4,1 %

6.   ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ  4,4% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 4,3%

7.   ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະຂອງນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 2,2ວ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 1,9%

8.   ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ  3,5% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 3,1%

9.   ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 90,3% ໃຫ້ບັນລຸ 90,8%

10. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ຍມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ບັນລຸ 90,8%

11.  ສູ້ຊົນໃຫ້ມີເມືອງ ທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ຈາກ 3 ເມືອງເປັນ 5ເມືອງ

12. ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈາກ 90,2% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍເກີນ 5,6%

13. ຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 1,2 ໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍເກີນ 1,1%

14. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ບັນລຸ 60%

15. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 7,6% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍເກີນ 4,6%

16. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 0,8% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍເກີນ 0,5%

17. ສົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 4%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ໃຫ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົ້ບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆກວມ 80% ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ

ວັນ​ເວ​ລາ

ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ

ປະ​ຕິ​ທິນ

June 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ສະ​ຖິ​ຕິ​ເຂົ້​າ​ຊົມ

086377
ມື້ນີ້
ມື້​ວານນີ້
ອາ​ທິດນີ້
ອາ​ທີດ​ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນ​ແລ້ວ
ທັງ​ໝົດ
63
78
541
85268
338
2716
86377

ໄອ​ພີ: 34.238.190.122
2020-06-05 22:07
Visitors Counter