ປ່ຽນ​ພາ​ສາ

ກິດຈະກຳ
ກິດຈະກຳ

ພິທີສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນ ມ ຕົ້ນ ແລະ ມ ປາຍ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ  

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ, ພະນັກງານຄູ-ອາຈານແຫ່ງຕ່າງໆຈາກ 7 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງ, ນັກສອບເສັງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

          ການຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເກັ່ງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັ່ງລະດັບປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການສອບເສັງຄັດເລືອກໃນຄັ້ງນີ້. ປະກອບມີ ຊັ້ນ ປ.5 ມີ 42 ຄົນ, ຍິງ 31 ຄົນ,  ມ.4 ມີ 28 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ ແລະ ມ.7 ມີ 28 ຄົນ, ຍິງ 10ຄົນ, ສຳລັບ ປ.5 ສອບເສັງຢູ່ 3 ວິຊາຄຶ: ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ, ມ.4 ແລະ ມ.7 ສອບເສັງ 4 ວິຊາຄຶ: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ເຄມີສາດ, ພິຊິກສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ, ສຳລັບ ປ.5 ມີທັງໝົດ 21 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ເອກະຊົນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ມີ 19 ແຫ່ງ ເອກະຊົນ 1 ແຫ່ງ. ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກລະດັບເມືອງມາແລ້ວ ແຕ່ລະວິຊາຂອງຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ແມ່ນຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາວິຊາລະ 01 ຄົນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂັ້ນແຂວງໄປຮ່ວມສອບເສັງລະດັບປະເທດ

 

     ຜ່ານການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ.ອັນດັບທີ ວິຊາພາສາລາວ - ວັນຄະດີ ແມ່ນນາງ ສາວສະຫວັນ ຫວັງຄືທ່າວ ມ.ສ ນະຄອນໄຊ ເມືອງຄໍາເກີດ, ອັນດັບ ທ້າວ ຄໍາດີ ສີພະວົງ ມ.ສ ໂພນສີ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ ແລະ  ອັນດັບ 3 ທ້າວ ຈາເຮີ ມ.ສ ຜາເມືອງ ເມືອງບໍລິຄັນວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບ ແມ່ນທ້າວ ເຢີທໍ່ ມ.ສ ຜັກເບືອກ ເມືອງບໍລິຄັນ, ອັນດັບ ໄຊຄໍາ ມ.ສ ໂພນສີ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ, ອັນດັບ 3 ນາງແສງເດືອນ ພະຄອນຫຼວງ ມ.ສ ປາກງຽບ ເມືອງປາກຊັນວິຊາຟີຊິກສາດ  ອັນດັບທີ ທ້າວ ບຸນມີ ຊົງໄຊຄືເຢຍຕົວ ມ.ສ ວຽງຄໍາ ເມືອງປາກກະດິງ, ອັນດັບ ທ້າວ ດາຊົງ ມ.ສ ວຽງທອງ ເມືອງວຽງທອງ, ອັນດັບ 3 ນາງສຸກທະວີ ຍົມມະລາດ ມ.ສ ສີທານາໄຊ ເມືອງປາກຊັນວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ ທ້າວ ໄມຈົ່ງຫວັງວາງ ມ.ສ ໂພນສີ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ, ອັນດັບ ນາງ ຈິນດາ ຫອມທຸ່ມ ມ.ສ ໜອງບົວ ເມືອງປາກຊັນ, ອັນດັບ 3 ທ້າວຮົ່ວວາງ ມ.ສ ບໍລິຄັນ ເມືອງບໍລິຄັນຊັ້ນ ມ.4 ວິຊາ ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ ອັນດັບທີ 1 ນາງ  ອາລັນຍາ ກິ່ງສະຫວັນ ມ.ສ ສີທານາໄຊ ເມືອງປາກຊັນ, ອັນດັບ ນາງ ຄໍາໄພ ມ.ສ ທ່າພະບາດ ເມືອງທ່າພະບາດ, ອັນດັບ 3 ນາງ ສຸກສະດາ ຍົງທະບຸນ ມ.ຕ ສິນນະພາ ເມືອງຄໍາເກີດວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ທ້າວ ເຢຢ່າງ ມ.ສ ທົ່ງແສນ ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ອັນດັບ ທ້າວ ຢ່າເຊັ່ງວາງ ມ.ສ ຜັກເບືອກ ເມືອງບໍລິຄັນ, ອັນດັບ ທ້າວ ຄ່າໄຊວື່ ຢີ່ວື ມ.ຕ ມີໄຊ ເມືອງວຽງທອງ,  ວິຊາຟີຊິກສາດ ອັນດັບທີ ທ້າວ ວຽງໄຊ ຊົງ ມ.ສ ຜັກເບືອກ ເມືອງບໍລິຄັນ, ອັນດັບທີ ທ້າວ ສີລໍ ມ.ຕ ນາເພີນ  ເມືອງວຽງທອງ, ອັນດັບ 3 ທ້າວ ເນັ້ງເປາະຕົ່ງຊົ່ງວື ມ.ສ ໂພນສີ ເມືອງ ໄຊຈໍາພອນວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ 1 ນາງ   ເດີຊົງ ມ.ຕ ທົ່ງນາມີ ເມືອງປາກກະດິງ ອັນດັບທີ ນາງ ສຸກສາຄອນ ໄຊຍະວົງ ມ.ສ ປາກງຽບ ເມືອງປາກຊັນ, ອັນດັບ ທ້າວ ກູວາງ  ມ.ສ ທົ່ງແສນ ເມືອງຄໍາເກີດ ແລະ ຊັ້ນ ປ.5 ວິຊາ ພາສາລາວ ອັນດັບທີ 1 ນາງ ວຽງມະນີ ວົງນະລາດ ໂຮງຮຽປະຖົມສົມບູນ ໄຊມຸງຄຸນ ເມືອງປາກຊັນ, ອັນດັບ 2 ນາງ ປານາ ປ.ສ  ຫົງທອງ ເມືອງຄໍາເກີດ, ອັນດັບທີ 3 ນາງ ຕາວັນຊົ່ງ ຕົ່ງກູ້ ປ.ສ ນໍ້າກູ້ ເມືອງວຽງທອງວິຊາ ຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ທ້າວ ຊັນນີ ບຸນພາໄຊຊົນ ປ.ສ ທ່າບົກ ເມືອງທ່າພະບາດ, ອັນດັບ 2 ນາງ ມະນິດາ ປ.ສ ສິນນະພາ ເມືອງຄໍາເກີດ, ອັນດັບ 3 ທ້າວ ໂຕ່ນີ່ ສໍມີໄຊ ປ.ສ ນໍ້າເດີນ  ເມືອງຄໍາເກີດວິຊາວິຊາ ໂລກອ້ອມຕົວອັນດັບທີ 1 ນາງ ນິລາວັນ ຄໍາທອງສີ ໂຮງຮຽປະຖົມສົມບູນ ນາສົ້ມມໍ ເມືອງປາກຊັນ, ອັນດັບ 2 ນາງ ໄອ ໄຊມະນີ ປ.ສ ເມືອງມ່ວນ ເມືອງວຽງທອງ, ອັນດັບ ນາງ ອານຸ່ນ ພູນສະຫວັດ ໂຮງຮຽປະຖົມສົມບູນ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງທ່າພະບາດ. ໃນພິທີຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບຊົມເຊີຍ ພ້ອມຂອງຂ້ວນລາງວັນໃຫ້ກັບນັກຮຽນເກັ່ງສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1, ທີ 2 ແລະ ທີ ຕະຫຼອດຮອດຄູອາຈານຈາກບັນດາໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທີເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບເສັງ ເຊິ່ງເປັນກຽດມອບໂດຍທ່ານນາງ ຄໍາຮັກ ໄລວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະທານໃນພີທີຕາມຄວາມເໝາະສົມ

 

ວັນ​ເວ​ລາ

ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ

ປະ​ຕິ​ທິນ

June 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ສະ​ຖິ​ຕິ​ເຂົ້​າ​ຊົມ

086379
ມື້ນີ້
ມື້​ວານນີ້
ອາ​ທິດນີ້
ອາ​ທີດ​ແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນ​ແລ້ວ
ທັງ​ໝົດ
65
78
543
85268
340
2716
86379

ໄອ​ພີ: 34.238.190.122
2020-06-05 22:29
Visitors Counter