ກົມສາມັນສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມສາມັນສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ໜັງສືເຊີນ

ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຢູ່ ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້
ຂອງ ສປປ ລາວ.

PDF icon ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ

PDF icon Invitation for Bids


ແຈ້ງການ

ຄັດເລືອກເອົາຄູສອນເພື່ອເຂົ້່າຮ່ວມຄັດເລືອກສະໝັກທືນການສຶກສາ Japanese Government (Mext) scholarship for 2019 ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Teacher Training Students ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ສະບັບເລກທີ 5941/ຫກ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ແຈ້ງການໄດ້ ທີ່ນີ້


ບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ສົກຮຽນ 2017-2018
ສະບັບ ເລກທີ 586/ສມ, ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2018

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ບົດສະຫຼຸບໄດ້ ທີ່ນີ້


ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018
ສະບັບເລກທີ 7217/ສສກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018.
ແລະ ບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ສົກຮຽນ 2017-2018. ສະບັບເລກທີ 1246/ສມ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ມະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ ທີ່ນີ້ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ (ມ.7)

ສົກຮຽນ 2017-2018

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ