ກົມສາມັນສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມສາມັນສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018
ສະບັບເລກທີ 7217/ສສກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018.
ແລະ ບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ສົກຮຽນ 2017-2018. ສະບັບເລກທີ 1246/ສມ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ມະຕິກອງປະຊຸມໄດ້ ທີ່ນີ້ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019.

ສະບັບເລກທີ 4850/ສສກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ.

ການໄຂສົກຮຽນຂອງສາຍສາມັນສຶກສາສາຍທົ່ວໄປ ແລະ ສາຍສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 3386/ຫກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ສະບັບເລກທີ 5683/ສສກ.ອປ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ (10) 2015.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ (ມ.7)

ສົກຮຽນ 2017-2018

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ