previous arrow
next arrow
Slider

ເວບໄຊສູນໄອຊີທີ

ເວບໄຊໂຮງຮຽນ ມ ສ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

facebook logo

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

206917
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
175
128
644
204767
5446
4128
206917

ລະຫັດທ້ອງຖີ່ນ: 34.204.183.113
2020-02-27 16:05

ເວລາປັດຈຸບັນ

Europe, London

ປະຕິທີນ

ກຸມພາ 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ-ປະຖົມສຶກສາ

1      ເປັນເສນາທີການການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທີການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຂື້ນ ແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສືກສາໃນທົ່ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄອງກັບ ນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;

2     ຄຸ້ຄອງ,ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ,ເອກະຊົນ ແລະ ສືກສາສົງ;

3     ຊື້ນຳ ແລລ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ ສຳລັບອານຸບານ-ລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສືກສາ;

4     ຊີ້ນຳ,ຕິດຕມ ແລະກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສຸດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ,ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກ ສຸດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ,ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖີ່ນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສືກສາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສຸດແຫ່ງຊາດ

5     ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜ່ງວິຊາຄູສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສືກສາ;

6     ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຍນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມການ ສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

 

7     ຮັບຜິດຊອບວຍກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ;