previous arrow
next arrow
Slider

ເວບໄຊສູນໄອຊີທີ

ເວບໄຊໂຮງຮຽນ ມ ສ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

facebook logo

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

206856
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
114
128
583
204767
5385
4128
206856

ລະຫັດທ້ອງຖີ່ນ: 35.175.113.29
2020-02-27 11:28

ເວລາປັດຈຸບັນ

Europe, London

ປະຕິທີນ

ກຸມພາ 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ມັດທະຍົມສຶກສາ

1.     ເປັນເສນາທີການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຈຂື້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະ ຫຍາຍການສືກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສືກສາໃນທົ່ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການ ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;

2.    ຄຸ້ມຄອງ,ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະມົມສົມບູນ ນັບທັງພາກລັດ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;

3.    ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດທະຍົມສຶກ ສາພາກລັດ,ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

4.    ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສຸດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ,ຄົ້ນຄ້ວາຫຼັກ ສຸດສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ,ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖີ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສືກສາ ຕາມທີໄດ້ກຳໄວ້ໃນຫຼັກສຸດແຫ່ງຊາດ

5.    ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ,ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ;

6.    ຄົ້ນຄ້ວາການອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

7.    ຄົ້ນຄ້ວາຕຳແໜງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນມັດທະຍົມສຶກສາ;

8.    ລາຍງານສະພາບການຮຽນ-ການສອນ,ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ,ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ກະຊວງ ສືກສາທີການ ແລະ ກິລາ;

 

9.    ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ