previous arrow
next arrow
Slider

ເວບໄຊສູນໄອຊີທີ

ເວບໄຊໂຮງຮຽນ ມ ສ

ປ່ຽນພາສາ

Facebook

facebook logo

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

206884
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
142
128
611
204767
5413
4128
206884

ລະຫັດທ້ອງຖີ່ນ: 35.175.113.29
2020-02-27 12:36

ເວລາປັດຈຸບັນ

Europe, London

ປະຕິທີນ

ກຸມພາ 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

ອະຊີວະສຶກສາ

·        ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ

1.     ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

2.    ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສືກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

3.    ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊິວະຊັ້ນຕົ້ນ,ຊັ້ນກາງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍ ໃນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ

4.    ຊີ້ນຳ ຕິດຕາມ ແລະກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສຸດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊິວະສຶກສາໃຫ້ ສອດຄ່ອງກກັບຈຸດພິເສດ ທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ

5.    ຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊິວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

6.    ຊີ້ນຳແລະ ຕິດຕາມການລົງຝືກງານຂອງນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ

7.    ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກະກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກປະກາສະນີຍະບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍ ອາຊີວະສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;

8.    ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ,ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ,ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອ ລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

9.    ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ