Copyright 2020 - Custom text here

           ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ ເຊກອງ ປະກາດ ຫົວໜ້າຂະແໜງແລະຮອງຂະແໜງຄົນໃໝ່.

         ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2018ນີ້ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງ ເຊກອງ ຈັດພິທີປະກາດຫົວໜ້າແລະຮອງຂະ ແໜງ ການເງິນ( ສ.ກ.ຂ) ຄົນໃໝ່.

 

 

 

 

ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພາລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ...


ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ

ຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 16, ບ້ານເພຍໃໝ່, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ

ເບີໂທ: (+856) 038 211031, Fax: 038 211031, Website: www.moes.edu.la/sk