ໂດຍເປັນປະທານ ອຈ ພູເຂົາກ້າ ສັກລໍຄຳ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ ແລະ ອຈ ບຸນທະວິ ໂສພາ ເປັນຄະນະປະທານຜູ້ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີ ແຂວງໄຊຍະບູລິ ມີບັນດາຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກ 17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

     ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນັ້ນ ອຈ ພູເຂົາກ້າ ສັກລໍຄຳ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໄອຊິທິ ສູນກາງ ໄດ້ກາວຈຸດປະສົງກ່ຽວກັບຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງ ເພື່ອນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເໝາະກັບວຽກງານການສຶກສາ, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດ ຢ່າງເປັນທາງການ.ລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ທັນວາ 2018 ທີ່ສູນໄອຊີທີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ