ການ​ລົງ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຄູ - ອາຈານ ​ແລະ ນ້ອງ​ນັກຮຽນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາງ​ມາດຕາ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ, ກົດໝາຍ​ຄອບຄົວ, ບາງ​ມາດຕາ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ໃນ​ສັນຍາ ​ແລະ ນອກ​ສັນຍາ, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ເດັກ, ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ໂຮງຮຽນ.

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ກໍ່​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄູ - ອາຈານ ​ແລະ ນ້ອງ​ນັກຮຽນ​ໄດ້​ຮັບ ​ຮູ້, ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ບັນດາ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ຖຶກຕ້ອງ.

                            

                                                                                          ຂ່າວ​ໂດຍ: ນາງ ບົວລະພາ ​ໄຊ​ຍະ​ຫາ

                                                                                               020 9626 7890