ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ສກຂ ອັດຕະປື ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ ສະຫະພັນກຳມະບານ ຄັ້ງທີ 1

 

kamabarn19 n

 

 ສກຂ ອັດຕະປື ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ ສະຫະພັນກຳມະບານ ຄັ້ງທີ 1.( ທີ 21 ພຶດສະພາ 2019).

 

 

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ສກຂ ອັດຕະປື ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ ສະຫະພັນກຳມະບານ ຄັ້ງທີ 1

ສກຂ ອັດຕະປື ຄີລາຄາຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ

sati11 n
 
ສກຂ ອັດຕະປື ຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ
2018-2019 ພ້ອມວາງທິດທາງ 2019-2020. 

 

 

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ສກຂ ອັດຕະປື ຄີລາຄາຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ

ກົດໝາຍ

                        ກົດໝາຍຕ່າງໆ

  1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
  4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ
  5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ
  6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
    7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017