banner1

WhatsApp Image 2022 01 28 at 11.02.43 AMກອງປະຊຸມທາບທາມການສ້າງແຜນກຳນົດ ພະນັກງານ ນຳພາ- ຄຸ້ມຄອງ ກົມປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ກອງປະຊຸມທາບທາມການສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງກົມ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022,​ ເຊິ່ງມີ    ທ່ານ ນາງ ວຽງແກ້ວ ພົມມະວົງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.

.........

 

 

WhatsApp Image 2022 01 31 at 09.40.52

ລົງທົດສອບຄວາມຮູ້ນັກຮຽນຂັ້ນ ປ3, ປ4 ແລະ ປ5

ໃນເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ດຳເນີນການລົງທົດສອບນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ປ3, ປ4 ແລະ ປ5 ຕາມມາດຕະຖານ ຜົນການຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານ

ວີດີໂອ