ພາລະບົດບາດ

 

            ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ສນໜ ສູນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນກົງຈັກ  

       ບໍລິຫານວິຊາການໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ

     ເປັນເສນາທິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ສື່ການ

     ຮຽນ - ການສອນ, ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ, ບຸກຄະລາກອນ, ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນ

     ພື້ນຖານ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໂດຍຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາ

     ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງດ້ານແແນວຄິດການເມືອງແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກສຶກສາທິການ

     ແລະ ກິລາ ແຂວງບ່ອນສູນຕັ້ງຢູ່.

          ການບໍລິການດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ

     ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງດັ່ງນີ້:

  • ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອມີ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.

ຂໍ້ຕົກລົງ

ແຈ້ງການ

233

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

005871
ມື້ນີ
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
All days
66
76
142
5487
948
1385
5871

Your IP: Northern 3.81.172.77
2022-01-21 11:35