ພາລະບົດບາດ

 

            ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ສນໜ ສູນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນກົງຈັກ  

       ບໍລິຫານວິຊາການໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ

     ເປັນເສນາທິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ, ສື່ການ

     ຮຽນ - ການສອນ, ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ, ບຸກຄະລາກອນ, ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນ

     ພື້ນຖານ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໂດຍຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາ

     ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທາງດ້ານແແນວຄິດການເມືອງແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກສຶກສາທິການ

     ແລະ ກິລາ ແຂວງບ່ອນສູນຕັ້ງຢູ່.

          ການບໍລິການດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ

     ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງດັ່ງນີ້:

  • ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອມີ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.

ຂໍ້ຕົກລົງ

ແຈ້ງການ

233

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

019002
ມື້ນີ
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
All days
29
25
362
18201
930
1622
19002

Your IP: Northern 3.235.140.84
2022-08-16 10:32

facebook post