ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານສູນ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ,ແຜນການຂໍ້ກຳນົດ,ກົດລະບຽບຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍ່ຄືຂອງກົມການສຶກສານອກ
  • ໂຮງຮຽນມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ.

  • ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນແລ້ວສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຄະນະຮັບຊາບ.

  • ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ວຽກບັນຊີການເງີນ.

  • ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ - ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ່າວສານ.

  • ຮັບຜິດຊອບວຽກຄັງເງີນສົດ, ຊ່ວຍວຽກການເງີນ, ຊັບສີນຄົງທີ່ຂອງລັດ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

  • ຮັບຜິດຊອບເລຂານຸການ, ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ແລະ ພິມເອກະສານ.

  • ຮັບຜິດຊອບຫໍສະໜຸດ (ຫ້ອງອ່ານ)

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ແຈ້ງການ

233

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

028569
ມື້ນີ
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
All days
40
59
123
28106
144
1548
28569

Your IP: Northern 3.93.74.25
2023-02-04 09:38

facebook post