ຮູບຕ່າງໆ

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ພິມ

tatistics of printing pages 13x19cm

ສະຖິຕິໜ້າພິມ 13x19 cm

 Statistics of business activity

ສະຖິຕິຜະລິດເປັນຫົວປຶ້ມ

 Statistics of Business income

ສະຖິຕິລາຍ​ຮັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ

 social support

ສະຖິຕິອຸ​ປະ​ຖຳ​ສັງ​ຄົມ

 tatistics of budget for government

ສະຖິຕິພັນ​ທະ​ງົບ​ປະ​ມານ