ຮູບຕ່າງໆ

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ພິມ

ສະຖິຕິໜ້າພິມ 13x19 cm

 

ສະຖິຕິຜະລິດເປັນຫົວປຶ້ມ

 

ສະຖິຕິລາຍ​ຮັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ

 

ສະຖິຕິອຸ​ປະ​ຖຳ​ສັງ​ຄົມ

 

ສະຖິຕິພັນ​ທະ​ງົບ​ປະ​ມານ