ສູນໄອຊີທີສູນກາງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ໄອຊີ

   ວັນທີ 2/8/2021 ທີມງານສູນ ໄອຊີທີ ສູນກາງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລົງ ໄດ້ລົງມາຊຸກຍູ້ວຽກງານ ໄອທີ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຄື: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜວຍງານ MIS, ໜ່ວຍງານNetwork ແລະ ໜ່ວຍງານE-learning. ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານບໍລິຫານສູນ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງຕ່າງພາຍໃນສູນ, ເຝິກການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນລະບົບ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ,

Read more