ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມພັດທະນາເວບໄຊ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາເວບໄຊ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 9 ແຂວງ ພາກເໜືອ ທີ່ສູນ ໄອຊີທີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 10-16 ສິງຫາ 2016 ເຊິ່ງການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູເຂົາກ້າ ສັກລໍຄຳ ຮອງອຳນວຍການສູນໄອຊີທີສູນກາງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ,

ມີສຳມະນາກອນ ທີ່ມາຈາກ 9 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ, ໄຊຍະບູລີ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ , ຫົວພັນ ແລະ ວຽງຈັນ ຈຳນວນ 27 ຄົນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວດຳເນີເປັນເວລາ 7 ວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 10-16 ສິງຫາ 2016.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *