ຫົວພັນ ສຳເລັດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ມ4-ມ7 2018-2019

ພິທີ ສອບເສັງເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ4-ມ7 ທົ່ວແຂວງ ສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ກຸມພາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ມົນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ມີຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຄູນຳພາ, ນັກສອບເສັງ ມາຈາກ10 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳ, ການດຳເນີນການສອບເສັງໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ ນັບແຕ່ວັນທີ 16-17ກຸມພາ 2019 ຈິ່ງໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງເປັນທາງການ, ການກຳນົດວິຊາສອບເສັງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຕົກລົງເອົາ 4 ວິຊາ ມາສອບເສັງໂດຍເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໃນນັ້ນປະກອບມີຄື: ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມາສາດ ໂດຍມີນັກສອບເສັງເຂົ້າຮ່ວມ100 ກ່ວານ້ອງ ມາຈາກ 10 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ໃນນັ້ນ ຊັ້ນ ມ4 ມີ 56 ນ້ອງ, ຍິງ 20 ນ້ອງ, ຊັ້ນ ມ7 ມີ 58 ນ້ອງ,ຍິງ 20 ນ້ອງ, ຜ່ານການສອບເສັງສາມາດສະຫຼຸບຜົນການເສັງຕົວຈິງໄດ້ດັ່ງນີ້: ຊັ້ນ ມ4 ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ດາວພາສຸກ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ SOS ເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,20 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ນາງ ຕຸ່ນເພັດ ສົມທອງດີ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 3,35 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ນິລາວັນ ໄຊວັງເມືອງ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊໍາໃຕ້ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,90ຄະແນນ, ວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ເຊັງ ຈື່ເຮີ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 8,375 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ພອນ ບຸນໄທຫວ່າງ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຄະແນນ 3,50 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ເຢຍເຢະ ຊົງຈື່ຢາງ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມຕ ນາຄຳ ເມືອງແອດ ໄດ້ຄະແນນ 2,187 ຄະແນນ, ວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໄຊເມ ໄຊຍະຊົງ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນຊຳ ໄດ້ຄະແນນ 9,453 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຮືຄຳພອນ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຈອມເພັັດ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ5,879 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຊົ່ງ ທໍ່ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມຕ ຮັງຮອນ ເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,790 ຄະແນນ, ວິຊາຟີຊິກສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໂຢລີ ມາລາວົງ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ SOS ໄດ້ຄະແນນ 3,025 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ແສງສີທອງ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມຕ ຮົມກອງ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 2,378 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ໄມໝັ້ນ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມຕ ໜອງແຮດ ເມືອງຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,256 ຄະແນນ, ຊັ້ນ ມ7 ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ລັດຕະສິນ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ ໄດ້ຄະແນນ 7,65 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ລຽນທອງ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ບວມງາມ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 4,60 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ໄມວຽງ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ ໄດ້ຄະແນນ 4,170 ຄະແນນ, ວິຊາຄະນິດສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຄອງ ແສງຟ້າ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຮ້ຽມ ເມືອງຮ້ຽມ ໄດ້ຄະແນນ 3,250 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ພາຊ້າ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ເມືອງຊຳໃຕ້ ໄດ້ຄະແນນ 2,313 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສົງສານ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ບວມງາມ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 2,250 ຄະແນນ, ວິຊາເຄມີສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ກຸ ປາປໍ່ເລົາ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ ໄດ້ຄະແນນ 5,00 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສີພອນ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ຈອມເພັັດ ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຄະແນນ 4,78ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ສິງໄຊ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ ໄດ້ຄະແນນ 3,875 ຄະແນນ, ວິຊາຟີຊິກສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ວັນໄຊ ວ່າງຈື່ມົວ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊ່ອນເໜືອ ໄດ້ຄະແນນ 5,00 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ມີໄຊ ມາຈາກ ໂຮຽຮຽນ ມສ ສົບເບົາ ເມືອງສົບເບົາ ໄດ້ຄະແນນ 4,250 ຄະແນນ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ດວງໄຊ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ຄະແນນ 3,750 ຄະແນນ,ປະເພດ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ແກ່: ທີມໂຮງຮຽນ ມ ປາຍ ຕົວແບບແຂວງ, ອັນດັບທີ2 ໄດ້ແກ່: ທີມເມືອງຊຽງຄໍ້, ອັນດັບທີ 3ໄດ້ແກ່: ທີມເມືອງສົບເບົາ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍໄດ້ແກ່: ທີມໂຮງຮຽນ ມສ ພັນລາ.
  ( ພິເສດ ) : ຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຂອງແຕ່ລະວິຊາຈະໄດ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍ ເດືອນ ມີນາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຄະນະດຽວກັນ ທ່ານ ມົນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຍັງໄດ້ຂຶ້ນມອບໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຕອບ-ຖາມ ວິທະຍາສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ4 ແລະ ມ7 ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ໃຫ້ແກ່ຄູນຳພາ ພ້ອມດ້ວຍນັກສອບເສັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງມອບຂອງຂັວນລາງວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ລາງວັນອັນດັບທີ 1-3 ຕາມລໍາດັບຕື່ມອີກ,ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ນ້ອງຫຼານນັກຮຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຕົນເອງອອກສູ່ສັງຄົມ,ເປັນການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ຄູສອນດີ-ສອນເກັ່ງ, ນັກຮຽນແຂ່ງຂັນກັນຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ: ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ໃຫ້ສູງຂືຶ້ນເທື່ອລະກ້າວນັບແຕ່ຕົວເມືອງລົງຮອດຊົນນະບົດ ແລະ ທັງເປັນການຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ງານແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະເປີດຂຶ້ນໃນທ້າຍ ເດືອນ ມີນາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *