ສູນ ໄອຊີທີ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ICT ຂັ້ນເມືອງ

– ວັນທີ 21 / 11 / 2016 ສູນໄອຊີທີ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຢູ່ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກວັນ, ໂດຍມີ ທ່ານ ລຽນພອນ ຄຸນຫອມໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງກວັນ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ, ມີພະນັກງານ ສກມ ກວັນ ແລະ ອຳນວຍການ, ຄູ – ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ມສ ກວັນ ຈຳນວນ 9 ຄົນ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພອນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີ ໄດ້ສະເໜີພາລະບົດບາດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຂັ້ນເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈາກນັ້ນ ທ່ານລຽນພອນ ຄຸນຫອມໄຊ ຮອງຫົວໜ້າ ສກມ ກວັນ ແລະ ອຳນວຍການ ມສ ກວັນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມ ການໃຊ້ ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງການສກມ ກວັນ ແລະ ພາຍໃນ ມສ ກວັນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີ.

– ວັນທີ 22 / 11 / 2016 ສູນໄອຊີທີ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຢູ່ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຊຳໃຕ້, ໂດຍມີ ທ່ານ ສອນແກ້ວ ສິງທອງສຸກ ຮອງຫົວໜ້າ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຊຳໃຕ້ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ, ມີພະນັກງານ ສກມ ກວັນ ແລະ ອຳນວຍການ, ຄູ – ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ຈຳນວນ 7 ຄົນ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພອນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີ ໄດ້ສະເໜີພາລະບົດບາດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຂັ້ນເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ສກມ ກວັນ ແລະ ອຳນວຍການ ມສ ຊຳໃຕ້ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມ ການໃຊ້ ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງການສກມ ຊຳໃຕ້ ແລະ ພາຍໃນ ມສ ຊຳໃຕ້. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີ.

– ວັນທີ 23 / 11 / 2016 ສູນໄອຊີທີ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຢູ່ ມສ ໂສຍ ແລະ ມສ ນາຄາວ  ມີ ອຳນວຍການ ຄູ – ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກນັ້ນທ່ານ ພອນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີ ໄດ້ສະເໜີພາລະບົດບາດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ໃນຄັ້ງນີ້, ຈາກນັ້ນ ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມ ການໃຊ້ ຄອມພິວເຕີພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຈາກນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ.

– ວັນທີ 24 / 11 / 2016 ສູນໄອຊີທີ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຢູ່ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ວຽງໄຊ, ໂດຍມີ ທ່ານ ວັນຍະໄຊ ຫຼາສາມັກ ຮອງຫົວໜ້າ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງວຽງໄຊ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ, ມີພະນັກງານ ສກມ ກວັນ ແລະ ອຳນວຍການ, ຄູ – ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນຊົ່ນເຜົ່າ ຈຳນວນ 10 ຄົນ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພອນທອງ ລຽນຕິຄຸນ ອຳນວຍການສູນໄອຊີທີ ໄດ້ສະເໜີພາລະບົດບາດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ຂັ້ນເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ສກມ ວຽງໄຊ ແລະ ອຳນວຍການ ມສ ວຽງໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊົ່ນເຜົ່າ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມ ການໃຊ້ ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງການສກມ ຊຳໃຕ້ ແລະ ພາຍໃນ ມສ ຊຳໃຕ້. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *