ໜ່ວຍງານ E-Learning

 1.  ທ. ພູ​ເງິນ​ ສອນ​ຢິ່ງ​ທໍ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຊີ້ນໍາ​-ນຳພາຮອບດ້ານ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ​ໃນໜ່ວຍງານ.
 • ຄົ້ນຄ້ວານະ​ໂຍບາຍ, ຮ່າງ ​ແລະ ​ສັງ​ລວມແຜນງົບປະມານ​ປະຈຳ​ປີ; ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານ.
 • ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະ ບໍລິການລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ: ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​​ໃນ​ສູນ ແລະ ການ​ປະຊຸມ​ທາງ​ໄກ.
 • ຮັບຜິດຊອບ​ຕິດຕາມ, ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ມີໜ້າທີ່​ປະສານ​ງານ​ກັບຂະ​ແໜງ E – Learning ຂັ້ນກະຊວງ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຕ່າງໆຂອງ​ສູນ.
 • ບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ການ​ປະ​ຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ຜ່ານ​ລະບົບວີ​ດີ​ໂອຄອນ​ເຟີ​ແລນ, ​ຟໍຣັມ ​ແລະ ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ; ​ແລະອື່ນໆ.
 • ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນວິຊາ​ເຄມີສາດ ໃນຫ້ອງຮຽນE-learning ( ຫ້ອງ​ຮຽນທາງ​ໄກ ) ຕາມການຈັດແບ່ງຕາຕະ ລາງ.
 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນຊົ່ວໂມງເຮັດທົດລອງວິຊາ​ເຄມີ​ສາດໃນສູນ.
 • ຕິດຕາມ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຊື້ ລາຍງານສະພາບອຸປະກອນທົດລອງ ໃນຫ້ອງທົດລອງ​ເຄມີສາດຕໍ່ຂັ້ນ ເທິງ ເມື່ອມີບັນຫາ.
 • ກວດກາ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານ​ໃຫ້​ຄະນະ​ນຳ​ຂອງ​ສູນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່​ຂອງພະນັກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ:
 • ຊີ້ນຳວຽກງານໃນໜ່ວຍງານ E-learning;
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ ແລະ ສູນ ;
 • ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອໍານວຍການສູນ ICT;
 • ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ວິຊາການພາຍໃນໜ່ວຍງານ ;
  1. . ສຸກດາວອນ ຄໍາສຸວັນ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ
 • ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍງານໃນ​ການບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ການ​ປະ​ຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ຜ່ານ​ລະບົບວີ​ດີ​ໂອຄອນ​ເຟີ​ແລນ, ​ຟໍຣັມ ​ແລະ ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ; ​ແລະອື່ນໆ.
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະບໍລິການລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງ ໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ: ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​​ໃນ​ສູນ, ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການປະຊຸມ​ທາງ​ໄກ.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ອະ​ນາ​ໄມ ​​ແລະ ຮັກສາ​ສວນ​ດອກ​ໄມ້ພາຍ​ໃນ​ສູນ.
 • ມີໜ້າທີ່​ໃນ​ການພັດທະນາ​ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼ​ຕິກ
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​ໃນ​ ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ICT, ຈັດຕັ້ງ​ເຝິກອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄູ ​ແລະ ພະນັກງານ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ 
 • ຂຶ້ນ​ຫ້ອງ​ສອນ​ວິຊາICT ​​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ພັນ​ລາ ຕາມ​ການ​ຊັບຊ້ອນ​ຕາຕະລາງ.
 • ບໍ​ລິ​ການດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
  1. . ບຸນແຫຼ່ງ ສີບົວທອງ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ
 • ຮັບຜິດຊອບ​ປະສານ​ງານ​ກັບ​ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ​ໃນ​ເທດສະບານ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າມາ​ນຳ​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ເຄມີ, ຟີຊິກ, ຊີວະ​ສາດ, ຫ້ອງ​ຮຽນພາສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຫ້ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໃນ​ສູນ
 • ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າ​ໃນ​ການບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ການ​ປະ​ຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ຜ່ານ​ລະບົບວີ​ດີ​ໂອຄອນ​ເຟີ​ແລນ, ​ຟໍຣັມ ​ແລະ ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ; ​ແລະອື່ນໆ.
 • 3) ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະບໍລິການລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງ ໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ: ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​​ໃນ​ສູນ,ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການ​ປະຊຸມ​ທາງ​ໄກ.
 • ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຄູ ​ແລະ ນັກຮຽນຢູ່​ໃນ​ສູນICT ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນວິຊາຟີຊິກສາດ ໃນຫ້ອງຮຽນE-learning ຕາມການຈັດແບ່ງຕາຕະລາງ.
 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນຊົ່ວໂມງເຮັດທົດລອງວິຊາຟີຊິກສາດໃນສູນ.
 • ຕິດຕາມ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ລາຍງານສະພາບອຸປະກອນທົດລອງ ໃນຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເມື່ອມີບັນຫາ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
  1. . ຈັນໄຊ ວິໄລຄໍາ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ
 • ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າ​ໃນ​ການບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ການ​ປະ​ຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ຜ່ານ​ລະບົບວີ​ດີ​ໂອຄອນ​ເຟີ​ແລນ, ​ຟໍຣັມ ​ແລະ ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ; ​ແລະອື່ນໆ.
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະບໍລິການ ລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງ ໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ: ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​​ໃນ​ສູນ,ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການ​ປະຊຸມ​ທາງ​ໄກ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ໃນ​ສູນ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນວິຊາຊີວະສາດ ໃນຫ້ອງຮຽນE-learning ຕາມການຈັດແບ່ງຕາຕະລາງ.
 • ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນຊົ່ວໂມງເຮັດທົດລອງວິຊາຊີວະສາດໃນສູນ.
 • ຕິດຕາມ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ລາຍງານສະພາບອຸປະກອນທົດລອງ ໃນຫ້ອງທົດລອງຊີວະສາດຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເມື່ອມີບັນຫາ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
  1. . ລັດຕະພອນ ມະນີວົງ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ
 • ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍງານໃນ​ການບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ, ການ​ປະ​ຊຸມ ​ແລະ ການ​ສົນທະນາ​ຜ່ານ​ລະບົບວີ​ດີ​ໂອຄອນ​ເຟີ​ແລນ, ​ຟໍຣັມ ​ແລະ ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ; ​ແລະອື່ນໆ.
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ນິຕິ​ກຳ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະບໍລິການລະບົບ​ໄອ​ຊີ​ທີທັງ ໝົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ: ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​​ໃນ​ສູນ, ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການປະຊຸມ​ທາງ​ໄກ.
 • ມີໜ້າທີ່​ປະສານ​ງານ​ກັບໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ​ແລະ ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳໃຊ້​ລະບົບVideo Conference.
 • ມີໜ້າທີ່​ພັດທະນາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ບໍລິການ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ສຶກສາ ​ເຊັ່ນ:download ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆມາ upload ຂຶ້ນ​ໃນ ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ; ຕັດ​ຕໍ່ຮູບ​ພາບ, ວີ​ດີ​ໂອ ອອກ​ແບບ​ໂລ​ໂກ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​​ໂຄສະນາ…
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​ໃນ​ ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ICT, ຈັດຕັ້ງ​ເຝິກອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄູ ​ແລະ ພະນັກງານ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ 
 • ຂຶ້ນ​ຫ້ອງ​ສອນ​ວິຊາICT ​​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ພັນ​ລາ ຕາມ​ການ​ຊັບຊ້ອນ​ຕາຕະລາງ.
 • ບໍ​ລິ​ການດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການສູນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 • ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;