ນິຕິກຳ – ຂໍ້ກຳນົດຂອງຂັ້ນເທິງ

ຫົວຂໍ້ນິຕິກຳ - ຂໍ້ກຳນົດເລກທີລົງວັນທີ-ເດືອນ-ປີ
ຄ່າໂດຍສານເດີນທາງຈາກແຂວງຫົວພັນ ຫາ ຕ່າງແຂວງ ໃນ ສປປລາວ.283/ສກຂ.ຫພ4 ພຶດສະພາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເປີດສູນເຝິກອົບຮົມຄອມພິວເຕີນອກໂມງຂອງສູນ ICT.157/ສກຂ36 ມີນາ 2015