ພະແນກສກຂແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕັດສິນຜົນການບັນທຶກຄະແນນປີຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມ4 ແລະ ມ7ປະຈຳສົກຮຽນ2018-2019

ໃນຄັ້ງວັນທີ 3-4/6/2019ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສກຂ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳໄພ ສິມມາວັດ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກສກຂ