ສ້າງ​ຂະ​ບວນ​ການເຕະ​ບານ​ສາ​ມະ​ຄີ ກະຊັບມິດກັບອ້າຍນ້ອງ ສູນໄອຊີທີ ສູນກາງ,ສູນໄອຊີທີແຂວງ ແລະ ຄູ-ອາຈານ