21985905 1209625559139594 538528533 o

 

          ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ(ສສກ)ມອບ-ໂອນວຽກງານປະຖົມສຶກສາໄປຂຶ້ນກັບກົມສາມັນສຶກສາໃນວັນທີ22ກັນຍາຜ່ານ
ມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໂດຍເປັນກຽດລົງນາມມອບ
ຂອງທ່ານ ປອ. ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ປອ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ
ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາມີທ່ານ ແພງມາ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລ ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ດາວ
ສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິ
ຊາການທັງ 2 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

        ການ​ມອບ​​-​ໂອນ​ວຽກງານ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໂອນສູນວິໄຈການສຶກສາ,   ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ,
ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ ໄປຂຶ້ນກັບ ກົມ, ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງເຫັນດີໂອນສູນວິໄຈການສຶກສາ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມແຜນການໃນເມື່ອກ່ອນໄປຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ເຫັນດີໂອນຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ,ໂຄງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອະນຸບານ
ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໄປຂຶ້ນກັບກົມແຜນການ ແລະ ເຫັນດີໂອນວຽກງານປະຖົມສຶກສາ  ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ
ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໃນເມື່ອກ່ອນຂຶ້ນກັບກົມສາມັນສຶກສາ.

         ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການ
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການເອົາວຽກງານປະຖົມສຶກສາ ໄປເຊື່ອມເຂົ້າກັບວຽກງານມັດທະຍົມ
ສຶກສາ ກໍ່ເພື່ອເປັນການຈັດໃຫ້ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງກັນ  ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທີ່ຮຽນຈົບປະຖົມທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ
ຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ເຊິ່ງທັງ 2 ພາກສ່ວນກໍ່ຄືກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ຖ້າບໍ່ມີການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມກໍ່ຈະບໍ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້, ຖ້າການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມບໍ່ແຂງແຮງ ການສຶກສາຊັ້ນມັດ
ທະຍົມກໍ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນກັນເຊິ່ງເປັນການພົວພັນສັດຈະວິພາກຂອງການຮ່ວມມືທັງ 2 ພາກສ່ວນ.

         ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ປອ. ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ,ຄະນະນໍາກະຊວງໄດ້
ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ມອບວຽກງານປະຖົມໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາໄດ້ສືບຕໍ່, ເພາະການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມເປັນຫົວໃຈຂອງການສຶກສາສາຍ
ສາມັນ ທັງ ເປັນການສຶກສາທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຈໍາເປັນຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນແລະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງ
ກ່າວ, ກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການບໍລິຫານຢ່າງເປັນລະບົບແລະກ່ອນອື່ນໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິຮູບການຈັດການຮຽນ -ການສອນ
ໃນລະບົບປະຖົມສຶກສາ ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາມີການເຊື່ອມໂຍງກັນແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຈົນເຖິງຊັ້ນ ມ ປາຍ ໃຫ້ໄດ້, ຈະສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອຜົນສໍາເລັດທີ່ກົມການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນສິ່ງທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ມີການພັດທະນາທັນກັບສາກົນ.