22050547 1210330625735754 2103298644 o

 

   ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແລະ ສໍາມະນາເຄື່ອຂ່າຍປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2017 (ASEAN Quality Assurance
Network) ທີ່​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ຮັບ​ກຽດ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ​ໄດ້​ມີ​ພິທີປິດລົງ​ດ້ວຍ​ຜົນສຳ​ເລັດອັນ​ຈົບງາມໃນວັນທີ26
ກັນຍາ ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຣນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາ​​ເປັນ​ເວລາ 2 ວັນ, ໂດຍເປັນກຽດກ່າວປິດຂອງທ່ານ ຮສ.
ປອ ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີທ່ານ ວັດຊາລະ ກາລຸນຍາວັນນິດ  ຜູ້ອໍານວຍ
ການສະຖາບັນຮັບຮອງມາດຕະຖານການສຶກສາໄທ ແລະ ການປະເມີນຄຸນະພາບແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ, ທ່ານ ວັນໄຊ ນໍລະແສງຜູ່້ອໍານວຍ
ການສູນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນມະ
ຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນບວກ 3 ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

    ທ່ານ ວັນໄຊ ນໍລະແສງ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີເນື້ອໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້,ໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາກັນ
ທັງໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖາບັນການ​ສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮູ້ໄດ້ເຖິງວຽກງານການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ​ເຊິ່ງມີຄວາມ
ໝາຍຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຜະລິດນັກສຶກສາບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ ຫຼື ການປະກັນຄຸນະພາບໃນສະຖາບັນການ​ສຶກສາບໍ່ມີຄຸນະພາບ ນັກຮຽນທີ່ຈົບ
ໄປກໍ່ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຍາກ  ແລະ  ເນື້ອໃນຕ່າງໆທີ່ຈະນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ  ໂດຍຈະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂອັນຄົບ
ຖ້ວນ ແຕ່

     ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນະພາບໃນອາຊຽນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະແຕ່ລະປະເທດ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຄັ້ງທໍາອິດ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ,​ ໂດຍໄດ້ກະກຽມມາແຕ່ປີ 2015 ແລະ
ໄດ້ມາຈັດຕັ້ງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງເປັນການໂຄສະນາໃຫ້ຫຼາຍໆປະເທດໄດ້
ຮັບຮູ້ວ່າປະເທດລາວໄດ້ມີຄວາມສວຍງາມ.

     ນອກຈາກນີ້, ຜູ່້ອໍານວຍການສູນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ຍັງ​ເຊື່ອວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການໃໝ່ໆ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແນ່ນອນວ່າ ການນໍາໃຊ້ຂອງແຕ່ລະ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນຂອງລາວມີຫົວຄິດປະດິດ
ສ້າງນໍາໃຊ້ທິດສະດີຂອງເຄື່ອຂ່າຍການປະກັນຄຸນະພາບຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄປໝູນໃຊ້ໃນສະຖາບັນຂອງຕົນ ໃຫ້ເກີດດອກອອກ
ຜົນ ເພື່ອສ້າງສະຖາບັນການສຶກສາກ້າວໄປສູ່ຄຸນະພາບ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

    ຂະນະ​ດຽວກັນ​ນີ້, ທ່ານ ຮສ.ປອ ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ​ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຄຸ
ນະພາບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ເອົາການສຶກສາເປັນສິງສໍາຄັນ  ໃນ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ, ການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນການສຶກສາ, ຄູ-
ອາຈານ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຮ່ວມກັນ ຈະເປັນຜົນດີໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງປະເທດ ແລະໃນຕໍ່ໜ້າການຮ່ວມມື
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະນໍາເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ  ແລະ  ສິ່ງໃໝ່ໆຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນບົດ
ຮຽນໃນການພັດທະນາວຽກງານຄຸນະພາບໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ.