22217959 1214831701952313 1480236980 o

        ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະນໍາລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ ພ້ອມທັງວາງ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໂດຍໃຫ້
ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ​ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້
ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ອະທິການບໍດີ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ  ໄດ້ກ່າວລາຍງານການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກພົ້ນເດັ່ນປະຈໍາເດືອນກັນ   ຍາ 2017, ໂດຍໄດ້ສໍາເລັດການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສໍາເລັດການ
ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານວິຊາການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະສຸກເມືອງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ  ແລະ ສັງເກດ
ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ້​ເຄື່ອງມືສໍາລັບກຸ່ມພັດທະນາ​ເດັກ​ໃນຊຸມຊົນ, ການສອນຄວບເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ແລະ ການປຸກລະ
ດົມຊຸມຊົນ; ສໍາເລັດສັງລວມບົດລາຍງານ ເພື່ອກຽມຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ມ4 ແລະ ມ7  ທົ່ວ
ປະເທດ; ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມບໍາລຸງ ມ7 ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກປີ 2016-2017; ສໍາເລັດການລົງປະເມີນຄຸນະ
ພາບພາຍນອກ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ, ປາກເຊ, ສາລະວັນ, ດົງຄໍາຊ້າງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ  ຫຼວງນໍ້າທາ; ນໍາສົ່ງຄູ ຈໍານວນ 25 ຄົນ
ໄປເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ແກະສະຫຼັກ ທີ່ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ;ສໍາເລັດການປະກາດຜົນການສອບ
ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກສໍາເລັດການເປີດນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະກິລາ ໝາຍເລກ 1520 ຢ່າງເປັນທາງການ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາແມ່ນໄດ້ຮັບສາຍດ່ວນທັງ
ໝົດ 16 ເລື່ອງ,ແກ້ໄຂແລ້ວ 2 ເລື່ອງ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນແກ້ໄຂ 2 ເລື່ອງ;ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄັດຈ້ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ  ການສົ່ງເສີມວິຊາການເພື່ອຂໍອະນຸມັດບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປີ 2018, ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ
ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮອບ 2 ປະຈໍາປີ 2017 ສໍາເລັດ
ການຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສໍາເລັດການສະເໜີຮ່າງ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງສໍາລັບ  ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກດ້ອຍໂອກາດໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະ​ຈໍາເດືອນສິງຫາ
2017.

        ສໍາລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາເດືອນຕຸລານີ້ ແມ່ນກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ; ສືບຕໍ່ລົງຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະແຂວງ ຈັດກິດຈະກໍາພັກສິ້ນປີຮຽນຕາມທິດ 3 ສ້າງ ກໍ່ຄື ຂະບວນການຮັກຊາດພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງຈໍານວນ 6 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂສະພາບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງຄູຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງຊັກຊ້າ
ສືບຕໍ່ຮັບແຈ້ງຊັບສິນພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຮອບ 2ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ
ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການແຂ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

       ນອກຈາກນີ້, ໃນກອງປະຊຸມຍັງ​ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ແນະນໍາການກະກຽມຜ່ານຮ່າງພາລະບົດບາດໃໝ່ຂອງ
ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຕ່າງໆ; ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນສໍາຫຼວດຄູ; ຕາງໜ້າກົມ
ແຜນການ ລາຍງານການກະກຽມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2017 ;  ຕາງໜ້າກົມກິລາລະດັບສູງ   ລາຍງານ
ການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 29 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ;ຕາງໜ້າກົມກິລາມວນຊົນລາຍ
ງານຜົນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມ ຄັ້ງທີ 9 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍແລະຕາງໜ້າກົມການເງິນລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ
ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

       ຂະນະ​ດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເອົາໃຈໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອນໍາໄປປະກອບເຂົ້າໃນບົດສະຫຼຸບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ​ແນ​ໃສ່ນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.