22217747 1214831808618969 1758231090 o

       ກົມກິລາລະດັບສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລາພາ ປະເທດໄທ ເປີດການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານ ການບໍລິຫານຈັດການກິລາ ເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ (TICA) ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ບໍລິຫານດ້ານກິລາໄດ້ມີການພັດທະນາຕົນເອງ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຈຸດເປົ້າໝາຍໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.

     ເມື່ອວັນທີ 2 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ມີພິທີເປີດການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະ
ຖານການບໍລິຫານຈັດການກິລາ ເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ (TICA),  ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸລິວັນ ເຊີນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າກົມກິລາລະດັບສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີທ່ານ ປອ. ສັກຊາຍ ພິພັກວົງຄະ
ນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດການກິລາ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລາພາ ປະເທດໄທ ທັງເປັນວິທະຍາກອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານ-ວິຊາການ
ຈາກກົມກິລາລະດັບສູງ, ສູນເຝິກກິລາແຫ່ງຊາດ, ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດລາວ (ຫຼັກ 16), ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍະກຳ, ຄະນະວິ
ທະຍາສາດກິລາ-ກາຍະກຳ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ.

      ສຳລັບການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2-6 ຕຸລາ 2017 ໂດຍການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະ
ຖານການບໍລິຫານຈັດການກິລາ ເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະເນັ້ນການຈັດການບໍລິຫານກິລາໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ມີການພັດທະນາ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຈຸດເປົ້າໝາຍໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.