ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This bridge is very long
ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

 ຊື່ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                     ລິ້ງເວັບໄຊ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ http://moes.edu.la/pess_phongsaly
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
www.moes.edu.la/pess_luangnamtha 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
www.moes.edu.la/pess_bokeo 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອຸດົມໄຊ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
www.moes.edu.la/pess_luangprabang 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ www.moes.edu.la/pess_huaphan
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
www.moes.edu.la/pess_ xiengkhuang
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/pess_xayabouly 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/pess_vtp 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/pess_vientiane-capital
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
www.moes.edu.la/pess_bolikhamxay
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/pess_khammouane 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 www.moes.edu.la/SVk/
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ
www.moes.edu.la/pess_saravan
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງເຊກອງ
www.moes.edu.la/pess_sekong 
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/pess_champasack
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື www.moes.edu.la/pess_attapeu