ເວບໄຊພາກສ່ວນອື່ນໆ

ເວບໄຊພາກສ່ວນອື່ນໆ

Written by Super User
ຊື່ກະຊວງ ຊື່ເວບໄຊ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ www.mofa.gov.la
ກະຊວງ ການເງິນ www.mof.gov.la
ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະການຄ້າ www.moic.gov.la
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ www.monre.gov.la
ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ www.maf.gov.la
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ www.moh.gov.la
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ www.investlaos.gov.la
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ www.molsw.gov.la
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ www.most.gov.la
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ www.mpwt.gov.la
ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ www.micat.gov.la
ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ www.mpt.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ www.mod.gov.la
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ www.laosecurity.gov.la
ກະຊວງ ພາຍໃນ www.moha.gov.la
ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ www.mem.gov.la
Written by Super User
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ  ລິ້ງເວັບໄຊ 
ແຂວງຜົ້້ງສາລີ 
ເມືອງຜົ້ງສາລີ  http://moes.edu.la/PSL/phongsaly/
ເມືອງບຸນເໜືອ  http://moes.edu.la/PSL/BounNeua/
ເມືອງບຸນໃຕ້ www.moes.edu.la/PSL/Bountai
ເມືອງໃໝ່ www.moes.edu.la/psl/mai
ເມືອງຍອດອູ www.moes.edu.la/PSL/yotou
ເມືອງຂວາ http://moes.edu.la/PSL/meuangkhua/
ເມືອງສໍາພັນ www.moes.edu.la/PSL/samphan
   
ແຂວງຫົວພັນ 
 ເມືອງຊໍາເໜືອ www.moes.edu.la/HPH/samneua
 ເມືອງວຽງໄຊ  www.moes.edu.la/HPH/viengxay
 ເມືອງຊໍາໄຕ້  www.moes.edu.la/HPH/xamtay
 ເມືອງສົບເບົາ www.moes.edu.la/HPH/sopbao
 ເມືອງຊຽງຄໍ້  www.moes.edu.la/HPH/xiengkhor
 ເມືອງແອດ  www.moes.edu.la/HPH/add
 ເມືອງກ້ວນ www.moes.edu.la/HPH/kwuan
 ເມືອງຊອນ www.moes.edu.la/HPH/xon
 ເມືອງຮ້ຽມ  www.moes.edu.la/HPH/hiam
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
 ເມືອງໄຊຍະບູລີ www.moes.edu.la/XYBL/xayabouly
 ເມືອງຄອບ  www.moes.edu.la/XYBL/khop
 ເມືອງເງິນ  www.moes.edu.la/XYBL/ngeun
 ເມືອງຊຽງຮອນ  www.moes.edu.la/XYBL/xienghone
 ເມືອງບໍ່ແຕນ  www.moes.edu.la/XYBL/botaen
 ເມືອງພຽງ  www.moes.edu.la/XYBL/phieng
 ເມືອງຫົງ  www.moes.edu.la/XYBL/hongsa
 ເມືອງແກ່ນທ້າວ  www.moes.edu.la/XYBL/kenthao
 ເມືອງທົ່ງມີໄຊ  www.moes.edu.la/XYBL/thongmixay
 ເມືອງປາກລາຍ  www.moes.edu.la/XYBL/paklai
 ເມືອງໄຊສະຖານ  www.moes.edu.la/XYBL/xaysathan
Written by Super User
ຊື່ເວບໄຊຂອງສູນໄອຊີທີ ລິ້ງເວັບໄຊ
1. ສູນໄອຊີທີແຂວງຜົ້ງສາລີ

 www.moes.edu.la/PSL/ict_psl

2. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ www.moes.edu.la/LNT/ict_Lnt
3. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ  
4. ສູນໄອຊີທີແຂວງອຸດົມໄຊ
5. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ
6. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫົວພັນຫົວພັນ
www.moes.edu.la/ICTHuaphan/
7. ສູນໄອຊີທີແຂວງຊຽງຂວາງ
8. ສູນໄອຊີທີແຂວງໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ
www.moes.edu.la/XYBL/ict_XYBL
9. ສູນໄອຊີທີແຂວງວຽງຈັນວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/pess_vtp/ict_vtp
10. ສູນໄອຊີທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
www.moes.edu.la/VTC/ict_vtc
11. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 
12. ສູນໄອຊີທີແຂວງຄຳມ່ວນຄຳມ່ວນ
www.moes.edu.la/KM/ict_km
13. ສູນໄອຊີທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 www.moes.edu.la/SVK/ictsvk/
14. ສູນໄອຊີທີແຂວງສາລະວັນສາລະວັນ
www./moes.edu.la/SLV/ict_slv
15. ສູນໄອຊີທີແຂວງເຊກອງ
 http://moes.edu.la/sk/index.php/lo/
16. ສູນໄອຊີທີແຂວງຈຳປາສັກ www.moes.edu.la/CHPS/ict_chps
17. ສູນໄອຊີທີແຂວງອັດຕະປືອັດຕະປື http://moes.edu.la/attapeupess/ictattapeu