ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This bridge is very long
ພິທີການເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ -​ ການສອນ ວັນທີ 13/10/2017
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ສູນໄອຊີທີ

ຂື່ຂອງສູນໄອຊີທີແຂວງ ລິ້ງເວັບໄຊ
1. ສູນໄອຊີທີແຂວງຜົ້ງສາລີ

http://moes.edu.la/pess_phongsaly/ict_phongsaly

2. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ http://moes.edu.la/pess_luangnamtha/luangnamtha-ict-center/
3. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ http://moes.edu.la/pess_huaphan/ict_huaphan/
4. ສູນໄອຊີທີແຂວງອຸດົມໄຊ
5. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ
6. ສູນໄອຊີທີແຂວງຫົວພັນ
7. ສູນໄອຊີທີແຂວງຊຽງຂວາງ
8. ສູນໄອຊີທີແຂວງໄຊຍະບູລີ
9. ສູນໄອຊີທີແຂວງວຽງຈັນ
http://moes.edu.la/pess_vtp/ict_vtp/
10. ສູນໄອຊີທີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
http://moes.edu.la/pess_vientiane-capital/ict_vientiane-capital/
11. ສູນໄອຊີທີແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
 
12. ສູນໄອຊີທີແຂວງຄຳມ່ວນ
http://moes.edu.la/pess_khammouane/ict_khammouane/
13. ສູນໄອຊີທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 
14. ສູນໄອຊີທີແຂວງສາລະວັນ
http://moes.edu.la/pess_saravan/ict_saravan/
15. ສູນໄອຊີທີແຂວງເຊກອງ
 
16. ສູນໄອຊີທີແຂວງຈຳປາສັກ http://moes.edu.la/pess_champasack/ict_champasack/index.php/lo/
17. ສູນໄອຊີທີແຂວງອັດຕະປື http://moes.edu.la/pess_attapeu/ict_attapeu/