ສຶກສາທິການເມືອງ

ສຶກສາທິການເມືອງ

Written by Super User
ຊື່ຂອງພາກສ່ວນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ  ລິ້ງເວັບໄຊ 
ແຂວງຜົ້້ງສາລີ 
ເມືອງຜົ້ງສາລີ  www.moes.edu.la/PSL/phongsaly
ເມືອງບຸນເໜືອ  www.moes.edu.la/psl/BounNeua
ເມືອງບຸນໃຕ້ www.moes.edu.la/psl/Bountai
ເມືອງໃໝ່ www.moes.edu.la/psl/maimoes.edu.la/psl/mai
ເມືອງຍອດອູ www.moes.edu.la/PSL/yotou
ເມືອງຂວາ www.moes.edu.la/PSL/meuangkhua
ເມືອງສໍາພັນ www.moes.edu.la/PSL/samphan
   
ແຂວງຫົວພັນ 
 ເມືອງຊໍາເໜືອ www.moes.edu.la/HPH/samneua
 ເມືອງວຽງໄຊ  www.moes.edu.la/HPH/viengxay
 ເມືອງຊໍາໄຕ້  www.moes.edu.la/HPH/xamtay
 ເມືອງສົບເບົາ www.moes.edu.la/HPH/sopbao
 ເມືອງຊຽງຄໍ້  www.moes.edu.la/HPH/xiengkhor
 ເມືອງແອດ  www.moes.edu.la/HPH/add
 ເມືອງກ້ວນ www.moes.edu.la/HPH/kwuan
 ເມືອງຊອນ www.moes.edu.la/HPH/xon
 ເມືອງຮ້ຽມ  www.moes.edu.la/HPH/hiam
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
 ເມືອງໄຊຍະບູລີ www.moes.edu.la/XYBL/xayabouly
 ເມືອງຄອບ  www.moes.edu.la/XYBL/khop
 ເມືອງເງິນ  www.moes.edu.la/XYBL/ngeun
 ເມືອງຊຽງຮອນ  www.moes.edu.la/XYBL/xienghone
 ເມືອງບໍ່ແຕນ  www.moes.edu.la/XYBL/botaen
 ເມືອງພຽງ  www.moes.edu.la/XYBL/phieng
 ເມືອງຫົງ  www.moes.edu.la/XYBL/hongsa
 ເມືອງແກ່ນທ້າວ  www.moes.edu.la/XYBL/kenthao
 ເມືອງທົ່ງມີໄຊ  www.moes.edu.la/XYBL/thongmixay
 ເມືອງປາກລາຍ  www.moes.edu.la/XYBL/paklai
 ເມືອງໄຊສະຖານ  www.moes.edu.la/XYBL/xaysathan