ຄົ້ນຫາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ອີເມວ

ທຶນການສຶກສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຜູ້ດູແລເວບ

ສຶກສາທິການເມືອງ

ຂື່ຂອງພາກສ່ວນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຕ່າງໆ ລິ້ງເວັບໄຊ
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຍອດອູ www.moes.edu.la/moes/pess_phongsaly/yotou
 - ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສັງທອງ  
 - ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງນາຊາຍທອງ
 
 - ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
 
 - ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຈັນທະບູລີ
 
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊເສດຖາ
 
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
 
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ
 
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊທານີ
 
- ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງປາກງື່ມ