ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

Written by Super User
Category:

 

       
 ເລກທີ / ສັນຍາລັກ  ວັນປະກາດໃຊ້  ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ດາວໂຫຼດ
 67/ນຍ    03/02/2017      ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ            edit pdf download       
 15/ສພຊ  06/07/2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ )             edit pdf download
 125/ລບ  21/04/2017  ດຳລັດວ່າດ້ວຍລະບອບນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ             edit pdf download