ອາເມຣິກາ ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດໃນສປປ ລາວ

ສຶກສາ

Written by ບຸນທະວີ

ອາເມຣິກາ ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດໃນສປປ ລາວ

26906435 1297471667021649 1678418076 o

   ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ  ໃນໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ  ແລະ ຄູເຝິກການສອນພາສາ
ອັງກິດ ເປັນເວລາ 5 ປີ  ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານ
ວັດທະນະທຳໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ.

       ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການຄູສອນ
ພາສາອັງກິດ, ໂດຍໃຫ້ກຽດລົງນາມຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລະ
ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມຂະແໜງ
ການ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

    ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສົງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນການເສີມສ້າງການ
ຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ. ສະເພາະໃນປີ 2018,ສະ
ຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ມີແຜນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ  (ETAs)  ຈໍານວນ  10
ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ (ELFs) ຈໍານວນ 2 ທ່ານເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວກໍ່ຄືກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆ
ພາຍໃນປະເທດ. ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດຍັງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮ່ວມສອນພາສາອັງກິດຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາໃນສປປລາວ
ແລະ ສູນອາເມຣິກາທີ່ທາດດໍາ, ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໃນສປປ ລາວ ໃນການທົບທວນດ້ານຫຼັກສູດການຮຽນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອ
ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສິດສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຄູ
ສອນພາສາອັງກິດໃນອະນາຄົດ.

         ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນັບແຕ່ປີ 2011, ລັດຖະບານອາເມຣິກາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ (ETAs) ຈໍານວນ
50 ກວ່າທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສິດສອນພາສາອັງກິດ, ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ແລະ ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍໄປສະຖາ
ບັນການສຶກສາຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ, ເຊິ່ງຈໍານວນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ
(ELFs) ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ການເຝິກອົບຮົມຄູ-ອາຈານໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ.