ສສກ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ບຸຄະກອນຄູ ທົ່ວປະເທດ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສຳລັບໂຮງຮຽນ

ສຶກສາ

Written by Super User

ສສກ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ບຸຄະກອນຄູ ທົ່ວປະເທດ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສຳລັບໂຮງຮຽນ

    27906744 1318276538274495 403045196 oກົມສາມັນສຶກສາ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ
ເປີດເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູ-ອາຈານສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາ
ສາດ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ (ມສ) ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ, ສື່ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ນໍາເອົາ
ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຜັນຂະຫຍາຍຖ່າຍທອດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຄົບຖ້ວນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດພອນສະຫວັນທີ່ມີຮູ້ຈັກອອກແຮງງານຜະລິດຜົນ ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວໃນສັງຄົມ ແລະ ເລືອກອາຊີບຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ.

      ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບູນ ຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ປອ ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ມີທ່ານ ປອ. ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ເພັດພະຈັນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາພ້ອມດ້ວຍບັດ
ດາຫົວໜ້າພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ, ມສ ວຽງຈັນ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ຈາກໂຮງຮຽນຕົວແບບ 20
ແຫ່ງ, ຄູ-ອາຈານ ຕາງໜ້າ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

      ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ.ປອ ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ ກ່າວວ່າ: ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສອນທິດ
ສະດີ ແລະ ນຳພານັກຮຽນແກ້ບົດເຝິກຫັດ. ວິທີສອນຂອງຄູແມ່ນເນັ້ນການອະທິບາຍສົມຜົນ ຫຼື ແບບຕັ້ງຕ່າງໆເປັນຫຼັກສອນໃຫ້ນັກຮຽນມີການພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານຈິນຕະ
ນາການມະໂນພາບ ແລະ ຮຽນແບບທ່ອງຈຳ(ແບບນົກແກ້ວ)ຄູສອນບໍ່ຄ່ອຍມີການສະແດງປະຈັກຕາໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື  ນຳພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງເນື່ອງຈາກວ່າຄູສ່ວນຫຼາຍໃນໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບວ່າວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ
ການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດທົດລອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຄູສອນຍັງບໍ່ທັນມີປະສົບການ,  ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງມີບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການທົດລອງ ເຊັ່ນ: ບາງອຸປະກອນທົດລອງບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ, ໃຊ້ບໍ່ເປັນ, ໃຊ້ບໍ່ຖືກກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງອຸປະກອນ ສະຫຼຸບແລ້ວດ້ານ
ຮູບການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ສາມັກຄີດີແຕ່ດ້ານເນື້ອໃນແລ້ວເຫັນວ່ານັກຮຽນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລີ່ມໃນສົກຮຽນ
2014-2015 ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ເງິນຊື້ອຸປະກອນທົດລອງວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 18 ຊຸດ ເພື່ອໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ ແລະ ປະ
ກອບເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ຄົບຊຸດ ສາມາດຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງໄດ້ແລະ ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ໂດຍນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນນໍ້າເທີນ 2 ພ້ອມທັງຈັດການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້.

      ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ສື່ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນວິຊາຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ທີ່ທາງລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ນັ້ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະໂຫຍດສູງໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ. ສະນັ້ນ, ກົມສາມັນ
ສຶກສາ ໄດ້ສົມທົບກັບ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ຈັດສົ່ງເຄື່ອງທົດລອງໄດ້ເພື່ອພັດທະນາຄູ່ມືຄູສຳລັບການເຝິກອົບຮົມເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ຄູສອນນຳໄປໃຊ້ ແລະ ຈັດເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງທົດລອງໃນຈຳນວນ18ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ສືບຕໍ່ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ທາງກົມສາມັນສຶກສາຮ່ວມກັບບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາໄດ້ສະໜອງເຄື່ອງ
ທົດລອງ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັຍຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານປະກອບດ້ວຍອ່າງບຳບັດນໍ້າເສຍໃຫ້ໂຮງຮຽນຕົວແບບຕື່ມອີກ 2 ແຫ່ງ ຄື: ມສ ຈອມທອງ ເມືອງຄຳ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ແລະ ມສ ຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ 20 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ມີເຄື່ອງທົດລອງ.

      ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-9 ກຸມພາ 2018 ທີ່ ມສ ຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ເຊິ່ງມີຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜົ້ງສາລີບໍ່ແກ້ວ,
ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນລະ 3
ທ່ານ ສ່ວນຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມພາກສ່ວນລະ 9 ທ່ານ.

ໂດຍ ສົງການ