ສກອ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງສະມາຊິກງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຄະນະປະຈໍາແຂວງ

ສຶກສາ

Written by Super User

ສກອ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງສະມາຊິກງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຄະນະປະຈໍາແຂວງ

27999592 1322609524507863 1075588741 o   ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (ສກອ) ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງສະມາຄົມ ສະໄໝທີ 5 ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະມາຄົນປະຈໍາແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພ້ອມກັນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນະພາບ.ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຕັ້ງສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ມີຮອງປະທານ, ຄະນະປະຈໍາ, ຄະນະບໍລິຫານງານ, ສະມາຊິກສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 

      ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄະນະສະມາຄົມປະຈໍາແຂວງ, ຜ່ານທິດທາງ ແລະ ແຜນການຂອງສະມາຄົມຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງສະເໜີແຜນການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະພັດທະນາໂຮງຮຽນເອກະຊົນຂອງແຂວງຕົນ ກໍ່ຄື ສະມາຄົມ.ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອສ້າງຜົນງານ, ກິດຈະກໍາໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາກສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຕ່ລະແຂວງມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ພ້ອມກັນເຕີບໃຫຍ່, ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສາກົນ.

      ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ບຸນຕີ ສິດທິນົນທອງ ຮອງປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ  ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພະແນກຈັດຕັ້ງສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ສະໄໝທີ 5 ໂດຍທ່ານ ບຸນຕີ ສິດທິນົນທອງ ຮອງປະທານ ສກອ ເປັນຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ, ທ່ານ ບົວສອນ ອິນທະພອນເດດ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສກອ ເປັນຮອງຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາຍວິທະຍາໄລ, ທ່ານ ລາດຊະວົງ ຫຼວງໂຄດ ສະມາຊິກ ສກອ ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບສາຍວິທະຍາໄລ, ທ່ານ ນາງ ມະຍຸລີ ພົມມະໂວຫານ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສກອ ເປັນຮອງຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາຍສາມັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ນິລະວັນ ວິລະຖາວອນ ສະມາຊິກ ສກອ ເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາຍສາມັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ສກອ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ-ຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ-ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ-ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື-ເຊກອງ.

      ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ຮອງປະທານ ສກອ ຍັງໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະຖານໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ເງື່ອນໄຂລວມໃນການສ້າງຕັ້ງ, ການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບ, ການອະນຸຍາດ, ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຜ່ານແຜນການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ ແລະ ການເງິນ, ແຜນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກອງທຶນ, ແຜນວຽກງານວິຊາການ-ກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ສກອ ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

(ບຸນທະວີ)