ແຈ້ງການ

Written by Super User. Posted in ແຈ້ງການ

ແຜນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ພະຍາດ COVID-19 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ ເອກະສານປະກອບໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບມາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ແຈ້ງການ

ການນຳໃຊ້ ເອກະສານປະກອບໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບມາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

dsa

ແຈ້ງການສະບັບທີ 6 ການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ແຈ້ງການສະບັບທີ 6

ການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 524 ຫສນຍ

images 6 524 1 600x848

ແຈ້ງການປັບປຸງເວບໄຊຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

ເນື່ອງຈາກເວບໄຊກົມກິດຈະການນັກສຶກສາມີປັນຫາ ກຳລັງປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າໄປເບີ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

www.moes.edu.la

editdsa

ແຈ້ງການປິດປັບປຸງລະບົບອີເມວຊົ່ວຄາວ 

ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ທາງສູນໄອຊີທີ ຂໍປິດລະບົບອີເມວ(Email.edu.la) ຊົວຄາວເພື່ອປັບປຸງ Server.

closeemail

ແຈ້ງການນໍາໃຊ້ລະບົບອີເມວ

images Notic new email 616x1077

Print