ຄະນະນໍາກະຊວງ

Written by Super User. Posted in ຄະນະນໍາກະຊວງ

ທ່ານ ຮສ ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ:

ທ່ານ ຮສ ປອ ພຸດ ສິມມະລາວົງ

ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສີຣິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ:

ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ

ທ່ານ ປອ ສຸຣິອຸດົງ ສຸນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ:

ທ່ານ ປອ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ

ທ່ານ ປອ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ:

Your text...

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Phone:  021216004

Fax:  216007

Print