• moes

ສ ເກົາຫຼີ ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຄິມ ແດ ຮານ ປະທານ ບໍລິສັດ ສະກາຍຄອມ ຈໍາກັດ, ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າສະຖານທູດ ສ ເກົາຫຼີ ປະຈໍາລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ,ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການສຶກສາ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາກອນ ແລະ ສໍາມະນາກອນຢ່າງພ້ອມພຽງ.ການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ  ແລະ ລະບົບການບໍລິການດ້ານໄອຊີທີທີ່ທັນສະໄໝສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີທັນສະໄໝ, ບົດສະເໜີ ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີທັນສະໄໝໃນໂຮງຮຽນ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ, ບົດສະເໜີ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ບົດສະເໜີ ລະບົບຕິດຕໍ່ສື່ສານສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ບົດສະເໜີ ໂຮງຮຽນທັນສະໄໝ (ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບການສື່ສານ).

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຄິມ ແດ ຮານ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ສະກາຍຄອມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ໃນການສ້າງຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮຽນແບບມີການສົນທະນາຂອງໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ກໍານົດ 3 ໜ້າວຽກ ຄື: ພັດທະນາໂຄງການ ສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮຽນແບບສົນທະນາຂອງໂຮງຮຽນ; ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ຍົກລະດັບ ຫ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງໂຮງຮຽນ; ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ໃນການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີແບບທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບການສື່ສານແບບປະຢັດຂອງໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີແບບຍືນຍົງ, ບໍລິສັດ ສະກາຍຄອມ ຮ່ວມກັບ ແອນເອສທີ ໄດ້ເຮັດການລົງທຶນເອງ ໃນການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີທັນສະໄໝຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຈັນສະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງຖືເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄອທີ ເພື່ອການສຶກສາທີ່ທັນສະໄໝຂອງໂຮງຮຽນຈັນສະຫວ່າງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນຄອມພິວເຕີແບບໃໝ່ ແລະ ຫ້ອງຮຽນກໍມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ແມ່ນມີບົດບາດອັນສໍາຄັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສື່ສານ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ. ໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ທາງລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໄລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທິດທາງການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ.

(ບຸນທະວີ)

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri