• moes

ລຳກ້າວສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 

  • ໜຶ່ງ: ລັກສະນະການສຶກສາ: ລັກຊະນະຊາດ (ເປັນເອກະລາດ) ລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ (ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ);
  • ສອງ: ເນື້ອໃນການສຶກສາ: ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ແຮງກງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກຳແໜ້ນ 4 ເນື້ອໃນ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍຂະແໜງການ ຢາກໃຫ້ນຳເອົາວຽກງານຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ລະບົບໂຮງຮຽນສາມັນ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. ຍ້ອນໃຜກໍຖືວ່າວຽກງານຂອງຕົນສຳຄັນ ແຕ່ຕ້ອງຄຳນຶງວ່າ ນຳເອົາວິຊາການຂະແໜງຕ່າງໆເຂົ້າສອນໃນໂຮງຮຽນສາມັນຈະກະທົບໃສ່ປະລິມານ ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ (ປັນຍາສຶກສາ) ຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເພາະເວລາຊົ່ວໂມງຮຽນຈຳກັດ;
  • ສາມ: ຄູຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປະດິດສ້າງບັນດາບາດກ້າວຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕົວຢ່າງ: ກ່ອນຄູຈະເລີ່ມສະເໜີເນື້ອໃນບົດສອນຢ່າງໜ້ອຍກໍຕ້ອງກວດກາເບິ່ງນັກຮຽນຫ້ອງຂອງຕົນມາຄົບແລ້ວ ຫຼື ບໍ່? ບາງຄັ້ງນັກຮຽນມາຊ້າ, ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນບໍ່ໄດ້ ½, ຄູກໍເລີ່ມສອນຕາມໂມງແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ເວລາສອນກໍມີນັກຮຽນ ຜູ້ແລ່ນເຂົ້າແລ່ນອອກສັບສົນ, ບໍ່ມີສຳມະທິ.
  • ສີ່: ຄູຕັ້ງໜ້າເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັບທັງລະບຽບວິໄນ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການນຸ່ງຖື ແລະ ການປາກເວົ້າ. ກ່ອນຈະເລີ່ມສິດສອນຮ່ຳຮຽນ ໃນສະໄໝຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ ຄູ ຫຼື ຫົວໜ້າຫ້ອງ ພ້ອມກັນຮ້ອງເພງລວມໝູ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເພງແດນແຫ່ງອິດສະລະ, ເພງຊົມເຊີຍກອງປ້ອງກັນອາກາດ, ເພງນັກຮົບນ້ຳບາກ ຊຶ່ງເປັນເພງຍອດນິຍົມທົ່ວໄປໃນຄາວນັ້ນ.

          ຕອນພັກຜ່ອນ ເຄິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ 9 ໂມງ 45 ຫຼື ຕອນບ່າຍ (ພັກຜ່ອນກາງຕອນ) ຄູ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິລາ ຕ້ອງນຳພາແອບຫັດກາຍບໍລິຫານລວມໝູ່ໝົດທຸກຄົນໃນຫ້ອງ, ຖ້າມີເດີ່ນກວ້າງກໍແອບກາຍຍະລວມໝູ່ໝົດທົ່ວໂຮງຮຽນ. ພິທີຊັກທຸງຂຶ້ນເສົາແຕ່ລະມື້ ກໍເປັນແບບແຜນທີ່ດີຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ. ຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ລະມື້, ແຕ່ປັດຈຸບັນດຳເນີນພຽງວັນຈັນ ແລະ ວັນສຸດທ້າຍຂອງອາທິດ ແຕ່ອັນສຳຄັນ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ພາກັນຮ້ອງເພງຊາດລາວ.

          ປັດຈຸບັນມີບາງໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຮູ້ຮ້ອງເພງຊາດ, ບໍ່ຮູ້ຟ້ອນລຳວົງ (ມີແຕ່ຮູ້ເຕັ້ນ) ໃນຊຸມປີ 1980 ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເຊີນທ່ານສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸລະມະນີ ແອບຟ້ອນລຳວົງ 8 ຈັງຫວະໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມນັກສຶກສາ ເປັນຂະບວນດີ ເຊັ່ນ: ຈັງຫວະລຳວົງສະລັບຟັນປາ, ນົກສີດາລຽບຫາດ, ໂຄ້ງນາງ ແລະ ອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນຍາມພັກຜ່ອນເຄິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ, ຕອນແລງນັກຮຽນບາງໂຮງຮຽນແຕກຊະໄປດື່ມນ້ຳ, ຊື້ເຂົ້າ, ອາຫານຕາມຮ້ານຕ່າງໆໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ. ບັນຫານີ້ຄູຕ້ອງຕັ້ງໜ້າປະດິດສ້າງນຳພາດີກວ່າເກົ່າ.

ອ່ານຕໍ່ສະບັບໜ້າ...

ສະເໜີໂດຍ: ລູກນ້ຳເຊ (ຄັດຈາກປຶ້ມການສຶກສາໃນເຂດປົດປ່ອຍ ແມ່ນພື້ນຖານການສຶກສາໃໝ່ ສປປ ລາວ)

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri