ລຳກ້າວສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Written by Super User. Posted in ຂ່າວທັງໝົດ

ລຳກ້າວສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບັນດາບົດຮຽນດ້ານການສຶກສາເຂດປົດປ່ອຍ

          ...ບັນດາບົດຮຽນດ້ານການສຶກສາເຂດປົດປ່ອຍ ທີ່ສະສົມຈາກພຶດຕິກຳ ຄວນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນ ພາລະກິດການສຶກສາລະບອບໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ ນັບທັງບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ມີລັກສະນະຫຼັກການ ຈົນຮອດບົດຮຽນພຶດຕິກຳປີກຍ່ອຍຈຳນວນໜຶ່ງແຫ່ງການຊີ້ນຳ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດ ຄວນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະໃໝ່ ເຊັ່ນ:

 

          ຕອນພັກຜ່ອນ ເຄິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ 9 ໂມງ 45 ຫຼື ຕອນບ່າຍ (ພັກຜ່ອນກາງຕອນ) ຄູ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິລາ ຕ້ອງນຳພາແອບຫັດກາຍບໍລິຫານລວມໝູ່ໝົດທຸກຄົນໃນຫ້ອງ, ຖ້າມີເດີ່ນກວ້າງກໍແອບກາຍຍະລວມໝູ່ໝົດທົ່ວໂຮງຮຽນ. ພິທີຊັກທຸງຂຶ້ນເສົາແຕ່ລະມື້ ກໍເປັນແບບແຜນທີ່ດີຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ. ຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ລະມື້, ແຕ່ປັດຈຸບັນດຳເນີນພຽງວັນຈັນ ແລະ ວັນສຸດທ້າຍຂອງອາທິດ ແຕ່ອັນສຳຄັນ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ພາກັນຮ້ອງເພງຊາດລາວ.

          ປັດຈຸບັນມີບາງໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຮູ້ຮ້ອງເພງຊາດ, ບໍ່ຮູ້ຟ້ອນລຳວົງ (ມີແຕ່ຮູ້ເຕັ້ນ) ໃນຊຸມປີ 1980 ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເຊີນທ່ານສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸລະມະນີ ແອບຟ້ອນລຳວົງ 8 ຈັງຫວະໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມນັກສຶກສາ ເປັນຂະບວນດີ ເຊັ່ນ: ຈັງຫວະລຳວົງສະລັບຟັນປາ, ນົກສີດາລຽບຫາດ, ໂຄ້ງນາງ ແລະ ອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນຍາມພັກຜ່ອນເຄິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ, ຕອນແລງນັກຮຽນບາງໂຮງຮຽນແຕກຊະໄປດື່ມນ້ຳ, ຊື້ເຂົ້າ, ອາຫານຕາມຮ້ານຕ່າງໆໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ. ບັນຫານີ້ຄູຕ້ອງຕັ້ງໜ້າປະດິດສ້າງນຳພາດີກວ່າເກົ່າ.

ອ່ານຕໍ່ສະບັບໜ້າ...

ສະເໜີໂດຍ: ລູກນ້ຳເຊ (ຄັດຈາກປຶ້ມການສຶກສາໃນເຂດປົດປ່ອຍ ແມ່ນພື້ນຖານການສຶກສາໃໝ່ ສປປ ລາວ)

Print