ໜ້າຫຼັກ

Written by Super User

 

 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ແບບຟອມການປະກອບເອກະສານໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.

1. ແຈ້ງທຶນການສຶກສາຂອງ Ton Duc Thang University ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ສຳລັບສົກປີ 2019 - 2020.

2. ແຈ້ງທຶນການສຶກສາຂອງ Malaysia International Scholarship (MIS) ປະເທດ ມາເລເຊຍ ສຳລັບສົກປີ 2020 - 2021.

3. ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາ ASEAN - China Young Leaders Scholarship (ACYLS) ປະເທດ ສປ ຈີນ ສຳລັບສົກປີ 2020.

4. ການຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານ ເພື່ອສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ສຳລັບສົກຮຽນປິ 2020-2021.

5. ໃບຄຳຮ້ອງ ສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.

6. ແຜນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ, ນັກສຶກສາຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ສຳລັບປີ 2020.

7. ດາວໂຫຼດແບບຟອມ

ເປັນພາສາອັງກິດ.

ແບບຟອມ-ຈົບ-ແລະ-ບໍ່ຈົບ.

ແບບຟອມ-ໄປ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ 021 255035 

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 3 ມີນາ 2020

 

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 2 ມີນາ 2020

Written by Super User

ຂ່າວປະຈໍາວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020