ໜ້າຫຼັກ

Written by Super User

 

ປະກາດການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນວຽກກໍ່ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາເຂດໜອງຜື 

 

 convert1

scan2

Written by Super User

ການປະກາດການປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບສູນຄວາມເປັນເລີດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SSHEP,

0001 2

0001 3