ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017967
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
44
28
123
17676
799
480
17967

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 17:57

Fanpages

ວັດຖຸປະສົງ

1.    ເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານກໍ່ສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ   ສິລະປະສຶກສາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ;
     2.    ເພື່ອຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຝິກແອບກາຍະບໍລິຫານ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສິລະປະກຳ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາໃນໂຮງຮຽນ, ແບບຫລີ້ນຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
     3.    ເພື່ອຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ;
     4.    ເພື່ອຊີ້ນຳການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ລວມທັງວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ;
     5.    ເພື່ອສົ່ງເສີມອະນຸລັກຮັກສາສິລະປະວັດທະນະທຳ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຼັກ ສູດທ້ອງຖິ່ນຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
     6.    ເພື່ອຊີ້ນຳການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ.