ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017955
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
32
28
111
17676
787
480
17955

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 16:32

Fanpages

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ

ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້.
     1.    ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
     2.    ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
     3.    ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮັບໃຊ້ສາຍສາມັນສຶກສາ, ສາຍສ້າງຄູ, ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາ ວິທະຍາໄລ;
     4.    ຊີ້ນຳການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະກຳ, ສິລະປະດົນຕີ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
     5.    ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ແລະ ປະສານສົມທົບການສ້າງຄູພະລະ ສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກສາ ກັບບັນດາວິທະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ;
     6.    ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູພະລະສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກສາ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
     7.    ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເຝິກແອບ, ແຂ່ງຂັນກິລາ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງ ຮຽນ;
     8.    ສ້າງປຶ້ມ ແລະ ພັດທະນາປຶ້ມອ່ານເສີມ ເພື່ອຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ສົ່ງເສີມອະນຸລັກຮັກສາສິລະປະວັດທະນະທຳ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ;
     9.    ຄົ້ນຄ້ວາແລະພັດທະນາເຄື່ອງມືໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານພະລະແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
     10.    ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.