• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

     ເຊິງ ທ່ານນາງ ອາລິສັນ ບູລັອກ ໄດ້ມາເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານ ການພັດທະນາຫຼັກ ສູດການຮຽນ-ການສອນ

ສຳຫຼັບຊັບປະຖົມສຶກສາ ແຕ່ປີ 2015-2017  ເນື່ອງໃນໂອກາດ ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປ.ອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ໄດ້ກ່າວ ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດ ທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນໄລຍະ 2ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະ ຂອບໃຈທີ່ ທ່ານ ນາງ ອາລິນສັນ ບູລັອກ ໄດ້ທຸ້ນເທ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນຕະຫຼອດມາ, ພິທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2017  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ ທະຍາສາດ ການສຶກສາ.

ຄຸນປະເສີດ