ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າຫຼັກ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 26 ກຸມພາ 2021 | ກົດເບິ່ງ: 324

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື ກວຮ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດກອງປະຊຸມ ພັດທະນາ ຄູ່ມືແນະນຳ, ສ້າງລະບຽບ ການບໍລິໂພກ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການໃນສະຖານ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ລວມທັງ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມໄວອາຍຸ ແລະ ມີພັດທະນາການທີ່ດີ ທັງ 4 ດ້ານຄື: ສະຕິປັນຍາ, ຮ່າງກາຍ, ອາລົມ-ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1 (ທ່າລາດ) ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສຸດສາຍໃຈ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີ ທ່ານ ແສງສະເດັນ ບຸນລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ ສາ, ສູນການຮຽນຮ່ວມ, ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ກະຊວງສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ສຳລັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນຂອງວຽກງານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຈະມີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຂາຍໃນຕະຫຼາດ ລວມທັງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃກ້ໂຮງຮຽນ ຈະລວມມີທັງສິ່ງທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມໄວອາຍຸ ແລະ ມີພັດທະນາການທີ່ດີ ທັງ 4 ດ້ານຄື: ສະຕິປັນຍາ, ຮ່າງກາຍ, ອາລົມ-ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ສ້າງລະບຽບໃນການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ລວມທັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນອກນັ້ນ, ກໍເພື່ອພັດທະນາຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ສ້າງລະບຽບການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບທາງດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ເພື່ອໃຫ້ເດັກ ໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໂດຍປະກອບມີ 5 ເນື້ອໃນຫຼັກ ຄື: ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ການບໍລິໂພກອາຫານ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ປອດໄພ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ລະບຽບການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ, ລະບຽບການປຸງແຕ່ງອາຫານທຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບຽບການຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນໂຮງຮຽນ; ການຕິດຕາມທາງດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ກ່ອນໄວຮຽນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າຈະມີຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການບໍລິໂພກອານຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ເດັກ ແລະ ຄູສອນໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ຮູ້ໃນການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ; ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດມີລະບຽບການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ. ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມ ພັດທະນາຄູ່ມືແນະນຳ, ສ້າງລະບຽບການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ກຸມພາ 2021 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ. ຂ່າວໂດຍ: ລູກນ້ຳເຊ ພາບ-ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ