• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ssk8ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຂັ້ນ ມ.4 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການທົດລອງນຳໃຊ້ມາແລ້ວ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນມະທະຍົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 25 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມິຈິໂກະ ຊຸມຸລະ ເລຂາເອກ, ພະແນກວັດທະນະທຳຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີ ທ່ານ ນາງ ໂຄຊູເອະ ຄາວະມູລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍ

ຄະນະກົມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການທົດລອງການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງລາວ ຖືວ່າເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃສ່ໃນການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜູນຈາກຍີ່ປຸ່ນ. ສຳລັບປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.4 ແມ່ນໄດ້ກວດຜ່ານ ແລະ ໄດ້ມີການທົດລອງມາແລ້ວ, ຊຶ່ງການທວນຄືນຂອງປື້ມດັ່ງກ່າວໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະເບິ່ງວ່າມີຄວາມສົມບູນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງໄດ້ ເພື່ອຈະນຳໃຊ້ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນໄດ້ ຫຼື ບໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ໃນຮູບແບບຂອງປື້ມ, ໂຄງສ້າງ, ເນື້ອໃນ, ຮູບພາບ, ຄຳສັບທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຈຶ່ງສາມາດຮັບຮອງໄດ້. ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ມິຈິໂກະ ຊຸມຸລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງໂຄງການນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປື້ມ ມ.4. ສຳລັບໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທັກສະໃນການນຳໃຊ້ສັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມເປັນກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າໃນຊັ້ນ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ ໃນປະເທດລາວ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຸກຍູ້ການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອໄດ້ຈັດລັກສູດ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ຂັ້ນມັດຖະຍົມ. ການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສະເໜີການນຳໃຊ້ ຫຼື ທັກສະໃນການໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ມີການສອກແຊກວັດທະນະທຳ ແລະ ວີຖີຊີວິດຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າໃນປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູອີກດ້ວຍ ແລະ ທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ສຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກໍຄືຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຕັ້ງແຕ່ ມ.4 ຈົນເຖິງ ມ.7 ໃຫ້ສຳເລັດ. ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ປອ ມະໄລຄຳ ໄຊຍະກອນ ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບປື້ມຄູ່ມືຄູ “ນິຮົງໂກະ” ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 4 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງປື້ມຄູ່ມືຄູ ປະກອບມີ ຂະໜາດ A4 ຈຳນວນ 133 ໜ້າ, ບົດຮຽນ 10 ບົດ. ຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນຄູ່ມືສຳລັບຄູລາວ ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການສອນໃນຮູບແບບໃໝ່ ດ້ວຍວິທີການສອນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຝຶກຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບບົດຮຽນຈາກຮູບພາບຕ່າງໆ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ໄວຍາກອນຕ່າງໆ. ການອອກແບບເນື້ອໃນຂອງປື້ມຄູ່ມື ໄດ້ຈັດແບ່ງຂັ້ນຕອນການສອນໄວ້ຢ່າງລະອຽດ, ມີແຜນວາດ ພ້ອມຮູບປະກອບ ເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດດຳເນີນການສອນໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກສູດທີ່ວາງໄວ້. ຄູສາມາດບໍລິຫານເວລາໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳການສອນ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ໂອ້ລົມແລກປ່ຽນນຳນັກຮຽນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ສ້າງແວດລ້ອມໃນການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ມີບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນຂຶ້ນຕື່ມ. ໂຄງປະກອບແຕ່ລະບົດ ມີການຟັງ, ການເວົ້າ, ການສົນທະນາ, ການອ່ານ, ການຂຽນ, ກິດຈະກຳ (ວຽກກຸ່ມ, ຝຶກນຳສະເໜີ), ທວນຄືນ (ສະຫຼຸບບົດຮຽນ, ທວນຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ), Can-Do check (ການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງ), ຄໍລຳ (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ). ສຳລັບຂັ້ນຕອນການພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນ ປະກອບມີ ການພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນ ປີທີ 4, ອອກແບບເນື້ອໃນປື້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຂຽນເນື້ອໃນແຕ່ລະບົດ, ກວດຜ່ານພາຍໃນທີມງານນັກຂຽນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ, ກວດແກ້ ໂດຍຜູ້ກວດແກ້ 2 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ຈັດພິມສະບັບທົດລອງ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະຈັດພິມສະບັບທົດລອງ, ທົດລອງໃຊ້ 1 ປີ, ປັບປຸງເນື້ອໃນ, ກວດຜ່ານພາຍໃນທີມງານນັກຂຽນ, ກວດແກ້, ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ, ປັບປຸງເນື້ອໃນ 2, ກວດແກ້, ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງ, ຈັດພິມສະບັບສົມບູນ. ໂດຍ: ວິລະມົນ

    M7M4