ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າຫຼັກ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 19 ມີນາ 2021 | ກົດເບິ່ງ: 391

ssk11ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງປື້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ເມື່ອວັນທີ 19 ມີນາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ພ້ອມດ້ວຍອະດີດການນຳຂັ້ນສູງ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ໄດ້ລາຍງານບົດສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາລາວ 12 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງໂຄງຮ່າງປຶ້ມ ໃນເດືອນມັງກອນ 2013 ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ. ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2014 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານປື້ມດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມີຄໍາເຫັນໃຫ້ປັບປຸງຕື່ມບາງຈຸດ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນໄດ້ຮັບຮອງດ້ານພື້ນຖານຕໍ່ເນື້ອໃນປຶ້ມ, ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກປຶ້ມຫຼັກພາສາລາວ ວ່າດ້ວຍອັກຂະຫຼະວິທີ ມາເປັນປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ພ້ອມທັງໄດ້ຕົກລົງປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງປຶ້ມ ໂດຍຕັດອອກ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າບາງບົດ ແລ້ວມອບໝາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄປປັບປຸງ ໂດຍຄາດໝາຍໃຫ້ສົ່ງຕົ້ນສະບັບສົມບູນມາເພື່ອກວດແກ້ ແລະ ຈັດພິມພາຍໃນປີ 2015 ແຕ່ການຮຽບຮຽງຕົ້ນສະບັບບໍ່ສໍາເລັດ ແລະ ປີ 2016-2017 ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ສ່ວນຫຼາຍສໍາເລັດ ແຕ່ ມີຈໍານວນໜຶ່ງຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນເອົາເນື້ອໃນປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກທີ 1 ອັກຂະຫຼະວິທີ ທີ່ພິມອອກໃນປີ 2000 ໃສ່ແທນໃນບົດທີ່ມີເນື້ອໃນດຽວກັນ ໃນປີ 2019 ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກວດແກ້ເພື່ອກວດ ແລະ ມີຄວາມເຫັນ. ຫຼັຈາກນັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງຕາມຄວາມເຫັນຂອງຄະນະກວດແກ້, ປີ 2020 ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈັດພິມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຈັດພິມ ຄັ້ງທີ 1 ຈໍານວນ 1.250 ຫົວ ເພື່ອເປັນການທົດລອງ ແລະ ປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ ຈັດພິມ (ພິມຄັ້ງທີ 2) ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ຈໍານວນ 2.000 ຫົວ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຶນຈັດພິມ (ພາຍໃຕ້ແຜນງານບີຄວາ) ເພື່ອແຈກຢາຍລ້າໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈໍານວນ 13.100 ຫົວ (ພິມຄັ້ງທີ 3).

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ແມ່ນສໍາເລັດຜົນ ແລະ ໄດ້ປຶ້ມຄູ່ມື ກໍຄືເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການຮຽນການສອນພາສາລາວ, ການຮຽນໄວຍາກອນລາວໃນໂຮງຮຽນ; ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຮຽບຮຽງປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຽນເອກະສານທາງການ ກໍຄືການສື່ສານຢູ່ໃນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ຊຶ່ງໄດ້ມີການຈັດພິມ 3 ຄັ້ງ, ຈັດພິມຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ແຈກຢາຍລ້າໃຫ້ທຸກໆກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງບ່ອນລະ 1 ຫົວ, ແຈກຢາຍໃຫ້ກົມກອງຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຈກຢາຍໃຫ້ສະຖານການສຶກສາບາງແຫ່ງ, ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍພາກສ່ວນສະເໜີມາຂໍຕື່ມ ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ. ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ເຜີຍແຜ່/ຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ສືບຕໍ່ວາງແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກວະຈີວິພາກ, ວາກະຍະສໍາ ພັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງປຶ້ມວັດຈະນານຸກົມສໍາລັບນັກຮຽນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມນີ້ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນລະດັບຊາດ ເພາະວ່າຖ້າຮັບຮອງໄປແລ້ວມີຜົນກະທົບຫຼາຍສົມຄວນສຳລັບປື້ມຫົວນີ້ ແຕ່ລະອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ເພື່ອຂະຫຍາຍຜົນຕໍ່ໄປ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕີລາຄາສູງຕໍ່ປື້ມຫົວນີ້ ຫວັງວ່າປື້ມດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ພາສາ. ພາສານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັດທະນະທຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາຂຽນ ການທີ່ມີໂຕໜັງສືຂຽນນີ້ເປັນສັນຍາລັກທີ່ມະນຸດກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສີວິໄລ ຄົນລາວເຮົາເວລາໃດທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສີວິໄລ ພວກເຮົາສື່ສານກັນດ້ວຍພາສາເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນ ສຳລັບພາສາຂຽນຈະເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສາມາດໃຊ້ໃນທາງກົດໝາຍໄດ້ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ປື້ມໄວຍາກອນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຽນ. ສຳລັບພາສາ ແມ່ນໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ່ອງແສງເຖິງໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະຊາຊາດຕ່າງໆ.

ຂະນະດຽວນີ້, ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ມອບປຶ້ມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ພາກອັກຂະຫຼະວິທີໃຫ້ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງ ສສກ ຈຳນວນ 200 ຫົວ, ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຈຳນວນ 300 ຫົວ, ຄະນະອັກສອນສາດ ມຊ ຈຳນວນ 300 ຫົວ ແລະ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 200 ຫົວ.

ໂດຍ: ວິລະມົນ