• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

--------- ດາວໂຫຼດຟາຍ APP (ຟາຍ apk) ---------

 

------------------ ວິທີຕິດຕັ້ງ -----------------------

ເຂົ້າໄປປົດລັອກການຕິດຕັ້ງແອັບກ່ອນຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

1  2 

3 4

ຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປບ່ອນທີ່ຟາຍ APP (ຟາຍ apk) ທີ່ດາວໂຫຼດຢູ່ໃນໂທລະສັບແລ້ວກົດຕິດຕັ້ງ

    M7M4