ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ພາສາອັງກິດ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 3243

ບົດຮຽນຊ່ວຍສອນພາສາອັງສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ສາມາດເຂົ້າຊົມ ແລະ ດາວໂຫຼດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ຟຣີ ທີ່ 

 

ພາກທີ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທີ 2

 ພາກທີ 3