ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະສູນ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 4140

ໜ້າທີ່

ກິດຈະກໍາ

ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ